Jutarnji stih

Prenošenje baklje

“Zaklinjem te — pred Bogom i Kristom Isusom koji će suditi žive i mrtve — i njegovim dolaskom i njegovim kraljevstvom: propovijedaj Riječ — pristupi (k vjernicima)
— bilo da im je zgodno, bilo nezgodno — kori, prijeti, opominji u svoj strpljivosti i svakoj vrsti pouke.” (2. Timoteju 4,1.2) “U posljednjoj poslanici Timoteju Pavao je pred mladog suradnika uzdignuo ideal ukazujući na dužnosti koje prenosi na njega kao Kristovog propovjednika. … Pavao ga moli da propovijeda Riječ, a ne ljudska kazivanja i običaje; da bude spreman posvjedočiti za Boga kad god mu se pruži prilika — pred velikim skupovima i u privatnom krugu, na putu ili kraj ognjišta, prijateljima i neprijateljima, bio u sigurnosti ili izložen tegobama i opasnostima, prijekoru i gubitku. Bojeći se da bi Timoteja blagi, krotki duh mogao navesti da izbjegava bitan dio rada, Pavao ga je pozvao da bude dosljedan u karanju grijeha i da oštro ukorava krivce za velika zla. Ali to treba činiti ‘u svoj strpljivosti i svakoj vrsti pouke’. Trebao je pokazati Kristovu strpljivost i ljubav. … Teško je mrziti i koriti grijeh, a istodobno imati sažaljenje i nježnost prema grešniku. Što se više budemo trudili da postignemo svetost srca i života, to ćemo biti osjetljiviji za grijeh i odlučniji u neodobravanju svakog odstupanja od dobra. Moramo se čuvati nepotrebne oštrine prema krivcu, ali isto tako moramo paziti da ne izgubimo iz vida strahovitu grešnost grijeha. Prema zabludjelome trebamo pokazati strpljenje i ljubav nalik Kristovoj, ali isto tako postoji opasnost da pokažemo tako veliko razumijevanje za njegovu zabludu da će ukor smatrati nezasluženim pa će ga odbaciti kao nepriličan i nepravedan. … Sve veći prijezir prema Božjem zakonu izaziva sve veću odbojnost prema vjeri, sve veću oholost, ljubav prema zadovoljstvima, neposluh roditeljima i popuštanje sebi; a ljudi koji razmišljaju, svuda zabrinuto pitaju: Što se može učiniti da se isprave ova zabrinjavajuća zla? Odgovor nalazimo u Pavlovim savjetima upućenim Timoteju: ‘Propovijedaj Riječ!’ U Bibliji nalazimo jedina sigurna načela djelovanja. Ona je prijepis Božje volje, izraz božanske mudrosti.” (Djela apostolska, str. 316—319)


Komentiraj