Prezreni Nazarećanin

2. 03. 2023.

“Ali najprije treba da on mnogo pretrpi i da ga naraštaj ovaj odbaci.” (Luka 17,25)

Bogatstvo ima moć da čini dobro ili zlo. Ako se njime pravilno koristimo, ono postaje izvor trajne zahvalnosti budući da cijenimo Božje darove i priznajemo Darovatelja koristeći se njima onako kako je Bog odredio. Oni koji otimaju Bogu ono što je namijenjeno za Njegovo Djelo i za siromahe koji pate, morat će upoznati Njegovu pravednost. Naš nebeski Otac koji nam je povjerio na upravljanje svaki dobri dar, sažalijeva nas zbog našeg neznanja, naše krhkosti i našeg beznadnog stanja. Da bi nas spasio od smrti, dragovoljno je dao svojega milog Sina. On zahtijeva da Mu predamo sve što smatramo svojim. Zanemariti Njegove siromahe koji pate znači zanemariti Krista, jer On kaže da su siromasi Njegovi predstavnici na Zemlji. …

Kad se Gospodnje siromahe zanemaruje i zaboravlja ili ih se dočekuje hladnim pogledom i okrutnim riječima, neka krivac drži na umu da zanemaruje Krista u osobi Njegovih svetih. Naš Spasitelj se poistovjećuje s čovječanstvom koje pati. Kao što srce roditelja sažaljivom nježnošću suosjeća s patnjom jednog člana svojega malog stada, tako srce našeg Otkupitelja suosjeća s najsiromašnijom od svoje zemaljske djece. On ih je stavio u našu sredinu da bi u našem srcu probudio ljubav koju On osjeća prema potlačenima i onima koji pate, i On će pustiti svoje sudove na svakoga tko im čini zlo, tko ih prezire ili zlostavlja.

Ne zaboravimo da je Isus sve čovjekove muke i žalosti, siromaštvo i patnje preuzeo u svoje srce i učinio ih dijelom svojeg života. Premda je bio Knez života, nije zauzeo mjesto među velikima i poštovanima, nego među skromnima, potlačenima i onima koji pate. On je bio prezreni Nazarećanin. Nije imao gdje glave skloniti. Postao je siromah nas radi, da bismo se mi obogatili Njegovim siromaštvom. Sada je Kralj slave i kad bi došao okrunjen veličanstvom, milijuni bi Mu se poklonili. Svi bi se međusobno natjecali da Mu iskažu čast, svi bi nastojali biti u Njegovoj blizini. Sada imamo priliku da primimo Krista u osobi Njegovih svetih. (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 4, str. 566,567)

Za razmišljanje: Kako siromašnima u mojoj zajednici mogu danas ublažiti patnju? Kako mogu potaknuti druge da mi se pridruže u ovoj službi?

 

Preporučujemo: