Prijatelj u nebeskim dvorovima

12. 04. 2023.

“Jer kao što su nepokornošću jednoga čovjeka svi postali grešnici, tako će i pokornošću jednoga svi postati pravednici.” (Rimljanima 5,19)

“Neka bude hvaljen Bog, Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovo rodi za živu nadu.” (1. Petrova 1,3) Postoji li neki razlog zašto nam ova živa nada ne bi mogla pružiti isto toliko pouzdanja i radosti u ovo vrijeme, kao što je pružala učenicima u prvoj Crkvi? Krist nije zatvoren u Josipovoj novoj grobnici. On je uskrsnuo i uzašao na Nebo, i mi trebamo pokazati svoju vjeru da bi svijet vidio da imamo živu nadu i da bi znao da imamo Prijatelja u nebeskim dvorovima.

Mi smo ponovno rođeni za živu nadu, za nepropadljivu baštinu koja neće istrunuti ni uvenuti, sačuvanu na nebesima za nas. Naša nada nije bez temelja; naša baština ne može se pokvariti. Ona nije predmet naše mašte, već je sačuvana na Nebu za nas “koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, što već stoji spremno da se objavi u posljednje vrijeme. Zato ćete klicati od radosti, iako se jedan čas — ako to mora biti — budete ožalostili raznim kušnjama, da se vrijednost vaše vjere, dragocjenija od propadljivog zlata koje se kuša u vatri, pokaže na hvalu, slavu i čast kad se objavi Isus Krist.” (1. Petrova 1,5-7)

U vrijeme kušnje gubimo iz vida činjenicu da nas Bog ispituje kako bi naša vjera bila iskušana i našla se na hvalu, čast i slavu kad se pokaže Isus. Gospodin nas stavlja u različite okolnosti da bi nas razvijao. Ako imamo nedostatke u karakteru kojih nismo svjesni, On nas odgaja da bismo zapazili te nedostatke, da bismo ih mogli nadvladati. Njegova providnost dovodi nas u razne okolnosti. U svakoj novoj prilici nailazimo na različite oblike kušnji. Kada se nađemo u teškim okolnostima, koliko puta pomislimo: “Ovo je užasna pogreška. Da sam barem ostao tamo gdje sam bio prije.” Ali zašto niste zadovoljni? … Što trebate činiti kada vas iskušava Gospodnja providnost? — Trebate postati svjesni žurnosti slučaja i nadvladati nedostatke svojeg karaktera. (Review and Herald, 6. kolovoza 1889.)

Za razmišljanje: Kakva me nepropadljiva baština čeka na Nebu?

 

Preporučujemo: