Prosvjetitelj

13. 03. 2023.

“Sin, koji je odsjev njegova sjaja i otisak njegove biti, koji svemir uzdržava svojom silnom riječi, sjede, pošto je ostvario očišćenje grijeha, s desne strane Veličanstva u nebu.” (Hebrejima 1,3)

Bog se kao osobno Biće otkrio u svojemu Sinu. Isus, odsjaj Očeve slave “i otisak Bića njegova”, došao je na Zemlju u obličju čovjeka. Došao je na svijet kao osobni Spasitelj. Uzašao je na visine kao osobni Spasitelj. Posreduje u nebeskim dvorovima kao osobni Spasitelj. Pred Božjim prijestoljem posreduje za nas “kao Sin Čovječji” (Otkrivenje 1,13).

Krist, Svjetlo svijeta, zastro je blještavi sjaj svojeg božanstva i došao živjeti među ljude kako bi oni mogli upoznati svojega Stvoritelja a da ne budu uništeni. Nitko nikada nije vidio Boga dok Ga Krist nije otkrio. …

Krist je došao naučiti ljudska bića ono što je Bog želio. Na nebu, na zemlji i u prostranim morima vidimo Božje stvaranje. Sva stvorenja svjedoče o Njegovoj sili, Njegovoj mudrosti i Njegovoj ljubavi. Ali ni zvijezde ni mora ni slapovi ne mogu nas učiti o Bogu kao Osobi kako se otkrio u Kristu.

Bog je vidio da je potrebno jasnije otkrivenje od prirode koje će prikazati Njegov karakter i Njega kao Osobu. Poslao je svojega Sina na Zemlju da otkrije, koliko je to čovjek mogao podnijeti, narav i osobine nevidljivog Boga.

Da je Bog želio sebe prikazati kao da osobno prebiva u stvarima prirode — u cvijetu, drveću i travi — ne bi li Krist o tome govorio svojim učenicima dok je bio na Zemlji? Ali nikada Krist nije tako govorio o Bogu. Krist i apostoli naučavali su jasnu istinu o postojanju Boga kao Osobe.

Krist je otkrio o Bogu sve što grešna ljudska bića mogu podnijeti a da ne budu uništena. On je božanski Učitelj, Prosvjetitelj. Da je Bog smatrao potrebnim objaviti drugačije otkrivenje nego što je to učinio preko Krista i svoje pisane Riječi, On bi to i učinio.” (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 8, str. 236)

Za razmišljanje: Da je Isus o Bogu otkrio sve što su grešna bića mogla podnijeti, čemu bi učio ljudska bića o Bogu u vječnosti?

 

Preporučujemo: