Jutarnji stih

Protivljenje vjerskih vođa

“Pristupiše k njima svećenici, starješine hrama i saduceji, ogorčeni što su učili narod i na primjeru Isusovu navješćivali uskrsnuće od mrtvih. Zato ih uhvatiše i baciše u tamnicu za sutra, jer je već bila večer.” (Djela 4,1-3)
Tvrdnje apostola da su vidjeli Isusa nakon uskrsnuća i da je On uzašao na Nebo, rušile su osnovne postavke saducejskog nauka. To je bilo nedopustivo. Svećenici i poglavari bili su vrlo ogorčeni pa su uhvatili apostole i bacili ih u zatvor. Međutim, učenici se nisu uplašili niti su pali u očaj. … “A noću anđeo Gospodnji otvori vrata od tamnice, izvede ih pa im reče: ‘Idite i navješćujte u hramu narodu sve što se tiče ovoga života!’” (Djela 5,19.20) Ovdje vidimo da osobe od autoriteta ne treba uvijek slušati, čak i ako tvrde da iznose biblijski nauk. I danas ima mnogo onih koji su ogorčeni i kivni na svakoga tko iznosi stavove različite od njihovih u pogledu vjerskih uvjerenja. Zar oni nisu već tako dugo branili svoje zamisli kao istinu? Tako su svećenici i rabini razmišljali u apostolsko vrijeme. Otkud to da ti neuki ljudi, od kojih su neki obični ribari, iznose zamisli suprotne onome čemu obrazovani svećenici i poglavari uče narod? Nemaju se oni pravo miješati u temeljna načela naše vjere, tvrdili su. Međutim, vidimo da nebeski Bog katkad nalaže ljudima da naučavaju nešto što se smatra suprotnim službenom nauku. Budući da su oni kojima je povjereno da budu čuvari istine iznevjerili sveto povjerenje, Gospodin je izabrao druge da prime jasne zrake Sunca Pravednosti i zastupaju istine koje nisu bile u skladu sa zamislima vjerskih vođa. A onda su ti vođe, u zaslijepljenosti svojeg uma, dali pun zamah onome što se smatralo pravednim ogorčenjem prema ljudima koji su ostavili po strani njihove omiljene priče. … Ali Duh Sveti će s vremena na vrijeme otkrivati istinu preko svojih odabranih predstavnika i nitko, pa čak ni svećenik ili poglavar, nema pravo reći: “Ne smiješ iznositi svoje mišljenje javno zato što se ja ne slažem s njim.” To samodopadno “ja” može pokušati osporiti nauk Duha Svetoga. (Letter 38, 1896.)


Komentiraj