Protočnici Božje milosti

8. 02. 2016.

“Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.” (2. Petrova 1,4)
Duh Sveti čeka da se otvore kanali preko kojih će moći djelovati. Kad bi svi obavili posao za koji su zaduženi, tisuće ljudi moglo bi biti spašeno. Sotona neće uvijek pobjeđivati. Božji Duh će se izliti na crkvu čim Ga sudovi budu spremni primiti. … Zašto ne bismo pokazali vjeru u to da će se božanski blagoslovi preko Duha Svetoga uvelike umnožiti i uvećati ljudske snage kako bi se mogla otkriti Gospodnja slava? Dragi moj Edsone,* što budeš ponizniji, što se više približiš Bogu, i što tvoje povjerenje u Njega bude sličnije povjerenju koje malo dijete ima u svoje roditelje, to ćeš sigurnije hodati. Tvoja snaga je u potpunosti u Bogu — u tvojem jednostavnom, potpunom uzdanju u Boga. Crkve adventista sedmoga dana trebaju više hoditi u vjeri, a manje se oslanjati na osjećaje. … Utjecaj Božjeg Duha koji omekšava i pokorava ljudsko srce i um učinit će da iskrena Božja djeca borave zajedno na uzvišenim mjestima u Kristu Isusu. … Blagi, krotak duh pokazat će se u svima koji gledaju na Isusa. Isusova ljubav uvijek vodi kršćanskoj učtivosti, uglađenom govoru i čistoći izraza koji svjedoče o društvu u kojem se nalazimo — da kao i Henok hodimo s Bogom. Nema izljeva srdžbe, nema grubosti i oštrine, već samo slatki miris u govoru i duhu. Moramo proučavati Riječ. U njoj se nalazi bogato nalazište dragocjene rude. Veliki dio toga je već iznesen na svjetlo dana, ali još mnogo treba kopati da bismo doprli do onih najbogatijih nalazišta. Mnogo je onih koji su s najvećom nemarnošću i površnošću samo začeprkali po površini. Drugi, opet, tragaju pomnjivo, s molitvom i ustrajno, i pronalaze skriveno blago neprocjenjive vrijednosti. … Nemojte dopustiti da ičije riječi, ili misli koje se otkrivaju u djelima, utječu na vas. Vi želite stalnu Kristovu prisutnost. On vas ljubi. On vas je privukao uzicama svoje ljubavi. Neka se vidi da je vaš život sakriven s Kristom u Bogu. Ne budite nagli u govoru, ne izgovarajte proste riječi ni žargonske izraze. Pokažite da ste svjesni prisutnosti svojeg Suputnika kojega duboko poštujete, i da ne želite da vas se On ikada postidi. Pomislite samo, draga djeco (Edson i njegova supruga Emma), mi smo predstavnici Isusa Krista! Stoga prikažite Njegov karakter svojim riječima i ponašanjem, kako bi i drugi mogli vidjeti i razumjeti vaša dobra djela, i slaviti Boga. (Letter 171, 1897.) * Drugi sin Jamesa i Ellen G. White, Edson White (1849.—1928.).