Prvo treba osloboditi srce

15. 10. 2013.

“‘Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom!’ Druga je ova: ‘Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!’ Druge zapovijedi veće od ovih nema.” (Marko 12,30.31)

Na ovim dvjema zapovijedima utemeljena je cjelokupna dobrobit i dužnost moralnog bića. Oni koji prema drugima ispunjavaju svoje dužnosti onako kao što bi htjeli da drugi ispunjavaju svoje dužnosti prema njima, stavljaju se u položaj u kojem im se Bog može otkriti. Oni će zadobiti Njegovo odobravanje. Postat će savršeni u ljubavi i njihov rad i njihove molitve neće biti uzaludni. Oni će stalno dobivati milost i istinu s Izvora milosti i isto tako obilno dijeliti bližnjima božansko svjetlo i spasenje koje su primili. …
Sebičnost je odvratna u očima Boga i svetih anđela. Zbog ovoga grijeha mnogi propuštaju dobro koje su sposobni zadobiti. Sebičnim očima promatraju ono što imaju, ne vole bližnje i ne nastoje zadovoljiti njihov probitak onoliko koliko nastoje zadovoljiti svoj. Oni preokreću božanski redoslijed. Umjesto da čine za druge, oni žele da drugi čine za njih; oni čine za sebe ono što bi željeli da drugi čine za njih, a drugima čine ono što nikako ne bi željeli da im se uzvrati na isti način. (2T 550,551)
Kako možemo rasti u milosti? To je moguće jedino pod uvjetom da svoje srce ispraznimo od sebičnosti i ponudimo ga Nebu da bude oblikovano po božanskom Uzoru. Mi se možemo povezati sa živim kanalom svjetla, možemo se osvježiti nebeskom rosom, pljuskovi s Neba mogu se izliti na nas. I kada iskoristimo Božji blagoslov, moći ćemo primiti veću mjeru Njegove milosti. Kada naučimo opstati gledajući Onoga koji je nevidljiv, preobrazit ćemo se u Kristovo obličje. Kristova milost neće nas učiniti oholima, neće doprinijeti da uzdignemo sebe, već da postanemo krotki i ponizni u srcu. (7BC 947) Rast u milosti neće vas učiniti ponosnima, samouvjerenima i oholima, već će vas učiniti svjesnijima vaše ništavnosti i činjenice da potpuno ovisite o Gospodinu. (Youth’s Instructor, 11. kolovoza 1892.)