Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Psalam 117

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 117”.

1 Hvalite Gospoda, svi narodi, slavite ga svi puci! 2 Jer silno je prema nama milosrđe njegovo, i istina Gospodnjatraje dovijeka. Slava Gospodu!