Raditi s Kristom

6. 11. 2012.

„Uistinu, Bog nije nepravedan da zaboravi ono što ste učinili, ljubav koju iskazaste prema njemu služeći u prošlosti i sadašnjosti svetima.“ (Hebrejima 6,10)

Krist je izjednačio svoje potrebe s potrebama napaćenog čovječanstva; budući da je i On zanemaren u osobama svojih napaćenih, svi naši skupovi, svi naši ugovoreni sastanci, sva mašinerija koja je stavljena u pokret da unaprijedi Božje djelo neće nam donijeti mnogo koristi. …

Svi koji budu sveti na Nebu, moraju prvo biti sveti na Zemlji. Oni neće slijediti iskre koje su sami zapalili, oni neće raditi za slavu, neće izgovarati tašte riječi niti će pružati prst osude ili tlačenja, već će slijediti Svjetlo života, širit će svjetlo, utjehu, nadu i hrabrost upravo onima kojima je potrebna pomoć, a neće kritizirati ili ukoravati. …

Bogato, jasno svjetlo koje obasjava naš put, stavilo nas je na pogodno mjesto i zato moramo iskoristiti svaku priliku da činimo dobro. Krist je došao iz kraljevskih nebeskih dvorova da traži i spasi izgubljene, što treba biti i naš posao. Revnost koju pokazujemo u tom pogledu, pokazat će mjeru naše ljubavi prema Isusu i drugima, mjeru naše uspješnosti i misionarskog duha.

Svakom vjerniku Crkve povjeren je posao i njegovo posvećenje vidjet će se u uspješnosti, nesebičnosti, revnosti, neporočnosti i razumu kojim obavljaju posao. Čovjekoljublje i vjera ne smiju nazadovati. Među onima koji su primili veliko svjetlo i imaju mnoge prednosti, očekuje se da napreduju.

Crkva mora biti aktivna da bi bila živa. Ona ne smije biti zadovoljna time što će se opirati neprijateljskim silama grijeha i zablude, ne smije biti zadovoljna ako napreduje usporenim koracima, već treba nositi Kristov jaram i držati korak s Vođom, zadobivajući usput nove vjernike.

Kada uistinu postanemo Kristovi, naša srca bit će puna krotkosti, nježnosti i ljubaznosti zato što nam je Isus oprostio grijehe. Kao poslušna djeca prihvatit ćemo i njegovati propise koje nam je On dao i poštovati obrede koje je On uspostavio. Neprekidno ćemo stjecati novo znanje o Njemu. (Review and Herald, 1. svibnja 1913.)