Jutarnji stih

S mojim anđelom čuvarom

“Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskoga.” (Matej 18,10)

Kad Božju providnost budemo promatrali u svjetlu vječnosti, shvatit ćemo što dugujemo skrbi i zalaganju Božjih anđela. Nebeska bića su aktivno sudjelovala u poslovima ljudi. Ona su se pojavljivala u odjeći koja je sijala kao munja; dolazila su kao ljudi u liku putnika. Ona su prihvaćala gostoprimstvo ljudskih domova; djelovala su kao vodiči putnicima koje je noć zatekla na putu…
Iako vladari ovoga svijeta to nisu znali, anđeli su često govorili u njihovim vijećima. Ljudske oči su ih gledale. Ljudske uši su slušale njihove govore. U vijećnicama i sudnicama nebeski glasnici su zastupali progonjene i potlačene. Oni su obarali namjere i zaustavljali zla koja su mogla nanijeti štetu i patnje Božjoj djeci. Učenicima u nebeskoj školi sve će to biti objašnjeno.
Svaka otkupljena duša saznat će kakvu službu su u njezinom životu obavljali anđeli. Kako će to biti kad bude razgovarala s anđelom koji je bio njezin čuvar od njezinih najranijih dana; s anđelom koji je bdio nad njezinim koracima i zaklanjao njezinu glavu u danu opasnosti; s anđelom koji je bio s njom u dolini smrtne sjene, koji je obilježio mjesto njezinog počivanja i koji će je prvi pozdraviti u jutro uskrsnuća — kad bude doznala povijest božanskog sudjelovanja u životu pojedinca, povijest rada cijelog Neba u svemu što je učinjeno za ljudski rod. (Odgoj, str. 270)
S Božjom riječju u svojoj ruci svako ljudsko biće … može izabrati društvo koje želi. … Može već u ovom svijetu boraviti u ozračju Neba … prilazeći sve bliže i bliže pragu vječnoga svijeta, sve dok se vrata ne otvore i ono ne uđe. Tamo se neće osjećati kao stranac. Glasovi koji će ga pozdraviti, to su glasovi svetih koji su na Zemlji bili njegovi nevidljivi drugovi — glasovi koje je on ovdje naučio prepoznavati i ljubiti. Onaj koji je preko Božje riječi živio u zajednici s Nebom, osećat će se ugodno u nebeskom društvu. (Isto, str. 114,115)


Komentiraj