Jutarnji stih

Sačuvajte hram svojega tijela

““Ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama?”“ (1. Korinćanima 3,16)

Bog vam je dao boravište, vaše tijelo, da se o njemu brinete i da ga sačuvate u najboljem stanju za Njegovu službu i Njegovu slavu, i Duh Božji živi u vama. … ““Ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama?”“ (CH 622)
Zdravlje je blagoslov čiju vrijednost istinski cijeni samo mali broj ljudi. … Život je sveti zalog i samo nas Bog može osposobiti da ga čuvamo i upotrebljavamo Njemu na slavu. Međutim, Onaj isti koji je oblikovao izuzetnu strukturu tijela, posebno će se pobrinuti da je održi u dobrom stanju ako ljudi ne budu djelovali suprotno Njegovim naporima. On će nam pomoći da usavršimo i upotrijebimo, u skladu s voljom Darodavca, svaki talent koji nam je povjerio. (RH, 20. lipnja 1912.)
Mladost je vrijeme za oblikovanje dobrih i ispravljanje loših navika koje smo već stekli, za razvijanje i zadržavanje sposobnosti vladanja sobom, za stvaranje planova i za prilagođavanje potrebi da sva životna djela usklađujemo s Božjom voljom. (PHJ, kolovoz 1890.)
Posvećeni hram tijela mora biti sačuvan u stanju nepokvarenosti i nezagađenosti, tako da Božji Sveti Duh može prebivati u njemu. Mi vjerno moramo čuvati Gospodnju imovinu, jer svaka zloupotreba naših snaga skraćuje vrijeme u kojem naš život može biti upotrijebljen na slavu Bogu. Imajte na umu da Bogu trebamo posvetiti sve — dušu, tijelo i duh. Sve je to Njegovo vlasništvo koje je otkupio, pa ga treba razumno upotrebljavati, s ciljem da se sačuva dar života. Kada se pravilno služimo svojim snagama, jer ih potpuno posvećujemo korisnoj upotrebi, održavamo zdravlje svakog dijela tijela i čuvamo svaki organ tako da um, tetive i mišići djeluju skladno kako bismo mogli obaviti najdragocjeniju službu za Boga. (YI, 7. kolovoza 1898.)
Kada učinimo sve što možemo da sačuvamo zdravlje, možemo očekivati da će slijediti blagoslovljeni rezultati i tada se možemo moliti Bogu u vjeri da blagoslovi naše napore u čuvanju zdravlja. (CH 59)


Komentiraj