Jutarnji stih

Sasvim dovoljan Spasitelj

“Obratite se k meni da se spasite, svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog i nema drugoga!” (Izaija 45,22)
Mnogi čine težak posao od hodanja uskim putem svetosti. Mnogima se mir i odmor njegovog blagoslovljenog puta čine danas podjednako dalekim kao i prijašnjih godina. Oni u daljini traže ono što je blizu; kompliciraju ono što je Isus učinio vrlo jednostavnim. On je “put, istina i život” (Ivan 14,6). Plan spasenja jasno je otkriven u Božjoj riječi, ali mudrost svijeta previše se traži, a premalo mudrost Kristove pravednosti. I duše koje bi se mogle odmoriti u Isusovoj ljubavi, sumnjaju i brinu se o mnogim stvarima. … Mi smo ranjeni, okaljani grijehom. Kako se možemo izliječiti od njegove gube? … U pustinji, kada je Bog dopustio otrovnim zmijama da ujedaju pobunjene Izraelce, Mojsiju je dana uputa da podigne mjedenu zmiju i kaže svima koji su ranjeni da je pogledaju i žive. Ali mnogi nisu vidjeli pomoć u ovom s Neba danom lijeku. … Ako ste svjesni svojih želja, nemojte posvećivati svu svoju snagu njihovom ostvarivanju i žaljenju za njima, nego pogledajte i živite. Isus je naš jedini Spasitelj i bez obzira na to, milijuni ljudi kojima je potrebno iscjeljenje odbit će Njegovu ponudu milosti, a nijedan koji vjeruje u Njegove zasluge neće biti izgubljen. … Sotona vas uvjerava da ste vi bespomoćni i da ne možete sami sebe blagosloviti. To je točno; vi jeste bespomoćni. Ali pred njega uzdignite Isusa: “Ja imam Spasitelja. U Njega vjerujem i On nikada neće dopustiti da budem zbunjen. U Njegovo ime ja pobjeđujem. On je moja pravednost i kruna moje radosti.” … Možda će vam se činiti da ste grešni i nesavršeni, ali upravo zbog toga vam je potreban Spasitelj. Ako ima grijeha koje trebate priznati, ne gubite vrijeme. Ovi trenuci su zlatni. … Oni koji su gladni i žedni pravednosti, nasitit će se jer je to Isus obećao. Dragocjeni Spasitelj! Njegove su ruke raširene da nas prihvate i Njegovo veliko srce puno ljubavi čeka da nas blagoslovi. (Review and Herald, 1. srpnja 1884.)


Komentiraj