Jutarnji stih

“Sav Izrael s njim”

“Kad je Roboam utvrdio kraljevstvo i ojačao, napustio je Jahvin zakon i on i sav Izrael s njim.” (2. Ljetopisa 12,1)
“Rasipnost Salomonove vladavine u vrijeme njegovog otpadništva navela ga je da teško optereti narod porezima i da zahtijeva od njega duga i naporna nadničenja. … Da su Roboam i njegovi neiskusni savjetnici shvatili božansku namjeru s Izraelom, oni bi prihvatili zahtjev naroda da se provede temeljita reforma u načinu vladavine. Ali u trenutku odluke, za vrijeme sastanka u Šekemu, nisu bili sposobni sagledati stanje polazeći od uzroka prema posljedicama. … Međutim, nadahnuto je pero zabilježilo žalostan izvještaj o Salomonovu nasljedniku kao čovjeku koji svojim snažnim utjecajem nije naveo narod na vjernost Gospodinu. Iako je po naravi bio tvrdoglav, samouvjeren, samovoljan i sklon idolopoklonstvu, mogao je, da se potpuno pouzdao u Boga, razviti snagu karaktera, čvrstinu vjere i pokoriti se božanskim zahtjevima. Ali kako je vrijeme prolazilo, kralj se sve više pouzdavao u snagu svoga položaja i u utvrde koje je podigao. Malo-pomalo davao je maha svojim urođenim slabostima, sve dok sav svoj utjecaj nije stavio na stranu idolopoklonstva. … Kako su žalosne, kako su značajne riječi: ‘I sav Izrael s njim!’ Narod kojega je Bog izabrao da stoji kao svjetlo okolnim narodima odvratio se od Izvora svoje snage i pokušao biti sličan ljudima oko sebe. Kao što je bilo sa Salomonom, tako je bilo i s Roboamom — loš uzor mnoge je naveo da zastrane. I kako je bilo s njima, tako je, u većoj ili manjoj mjeri, i danas sa svima onima koji odluče činiti zlo — utjecaj zlog djela nije ograničen samo na počinitelja. Nitko ne živi samo sebi. Nitko ne propada sam u svojem bezakonju. Svaki život je svjetlo koje osvjetljava i razvedrava putove drugih, ili mračni utjecaj koji navodi na očaj i propast. Mi vodimo druge prema sreći i besmrtnom životu ili prema žalosti i vječnoj smrti. I ako svojim djelima jačamo i pokrećemo na djelovanje sile zla u onima koji su oko nas, sudjelujemo u njihovu grijehu.” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 56—59)


Komentiraj