Savršeni već sada?

10. 08. 2013.

“Dakle: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!” (Matej 5,48)

Kada je Bog dao svojega Sina za svijet, omogućio je muškarcima i ženama da postanu savršeni ako sve sposobnosti svojeg bića upotrijebe Njemu na slavu. U Kristu im je dao bogatstvo svoje milosti i spoznaju svoje volje. I kada se oslobode sebe i nauče hoditi u poniznosti oslanjajući se na Božje vodstvo, ljudi će biti osposobljeni da ispune uzvišenu namjeru koju Bog ima s njima. (RH, 22. travnja 1909.)
Savršenstvo karaktera utemeljeno je na onome što Krist čini za nas. Ako se budemo neprestano oslanjali na zasluge svojega Spasitelja, ako budemo hodili Njegovim stopama, bit ćemo kao i On, neporočni i neokaljani.
Naš Spasitelj ni od jedne duše ne zahtijeva nemoguće. On od svojih učenika očekuje samo ono radi čega im je spreman podariti milost i snagu da to postignu. On ih nikada ne bi pozivao da budu savršeni kad u svojoj vlasti ne bi imao svako savršenstvo milosti koju će izliti na one kojima želi dodijeliti tako visoku i svetu prednost. …
Naša je zadaća da na području svojega djelovanja nastojimo dostići savršenstvo koje je Krist tijekom svojeg života na Zemlji postigao na svakom stupnju razvoja karaktera. On je naš primjer. U svemu moramo nastojati proslaviti Boga svojim karakterom. … Moramo postati potpuno ovisni o snazi koju nam je On obećao. (KH 130)
Isus nije otkrio nikakve osobine, niti pokazao silu koju ljudi ne bi mogli dosegnuti vjerom u Njega. Svi Njegovi sljedbenici mogu imati Njegovu savršenu ljudsku narav ako se pokore Bogu kao što je to On učinio. (Isusov život, str. 552)
Naš Spasitelj usavršava cijelog čovjeka. On nije Bog samo jednog dijela naše osobnosti. Kristova milost može ukrotiti cijelo ljudsko biće. On je sve stvorio. On je sve i otkupio. On je učinio da um, snaga, tijelo, ali i duša, dobiju dio u božanskoj naravi; sve je to Njegovo otkupljeno vlasništvo. Njemu moramo služiti cijelim umom, srcem, dušom i snagom. Onda će Gospodin biti proslavljen u svojim svetima, čak i u običnim, prolaznim stvarima s kojima su povezani. “Svetinja Gospodinu”, bit će ispisano na njima. (KH 331)