Sila koja oplemenjuje i posvećuje

14. 07. 2013.

“Ta ja, Jahve, njih posvećujem.” (Levitski zakonik 22,9)

Nitko osim Onoga koji je stvorio čovjeka ne može izazvati promjenu u ljudskom srcu. … Čak i najiskusniji među ljudima pate od nesavršenosti i pogrešaka u svojim sudovima i idejama, i zato se to neotporno oruđe, podložno svojim naslijeđenim karakternim osobinama, ima potrebu svakoga dana pokoravati posvećujućem utjecaju Svetoga Duha, jer bi u protivnom njegovo “ja” uhvatilo uzde i poželjelo preuzeti vlast. (6T 167)
Um koji se navikao jedino na svjetovni sustav razmišljanja nije sposoban shvatiti ono što je Božje; ali isti taj um, obraćen i posvećen, vidjet će božansku silu u Riječi. Jedino um i srce očišćeni posvećujućim utjecajem Svetoga Duha, mogu razaznati ono što je nebesko. (8T 301)
Zemaljski roditelj ne može svojem djetetu dati posvećeni karakter. On ne može usaditi svojem djetetu ni svoj karakter. Samo nas Bog može preobraziti. Krist je puhnuo prema svojim učenicima i rekao: “Primite Duha Svetoga!” (Ivan 20,22) To je veliki dar Neba. Krist im je preko svoga Duha darovao svoje posvećenje. On ih je nadahnuo svojom snagom da mogu upoznavati duše s Evanđeljem. Otada je Krist živio s njihovim sposobnostima, govorio preko njihovih riječi. … Oni su morali njegovati Njegova načela, biti pod upravom Njegovog Duha. Otada više nisu hodali svojim putovima niti izgovarali svoje riječi. Riječi koje su izgovarali trebale su izlaziti iz posvećenog srca, padati s posvećenih usana. (SD 294)
Nama je potreban utjecaj Svetoga Duha koji će nas omekšati, pokoriti, oplemeniti, koji će oblikovati naš karakter, dovesti svaku misao u pokornost Kristu. Upravo će nas Sveti Duh osposobiti da pobijedimo, On će nas odvesti da sjednemo kraj Isusovih nogu kao što je učinila Marija, da se naučimo Njegovoj krotkosti i poniznosti srca. Mi moramo biti posvećivani Svetim Duhom svakog trenutka svakoga dana kako nas neprijatelj ne bi uhvatio u svoje zamke i izložio opasnosti našu dušu. (TM 223)
Svjetlo istine treba prodrijeti sve do kraja svijeta. Sve veće i veće svjetlo blista nebeskim sjajem s Otkupiteljevog lica i obasjava Njegove predstavnike da bi preko njih obasjala mrak potamnjelog svijeta. Kao Njegovi suradnici, molimo se za posvećenje Njegovim Duhom da bismo mogli blistati sve većim sjajem. (8T 40)