Sila Pedesetnice

29. 07. 2013.

“Apostoli su vrlo odvažno svjedočili za uskrsnuće Gospodina Isusa, i velika je milost bila nad njima svima.” (Djela 4,33)

Koja je bila posljedica izlijevanja Duha na Pedesetnicu? Radosna vijest o uskrslom Spasitelju odnesena je u najudaljenije krajeve nastanjenog svijeta. Kad su učenici objavili vijest o otkupiteljskoj milosti, srca su se pokorila snazi te vijesti. Crkva je vidjela kako joj obraćenici prilaze sa svih strana. Zabludjeli su se ponovo obraćali. Grešnici su se sjedinili s vjernicima u traženju dragocjenog bisera. Neki od najogorčenijih protivnika Evanđelja postali su njegovi zagovornici. Ispunilo se proročanstvo: “Najsustaliji među njima bit će u onaj dan kao David, a dom Davidov bit će kao… Anđeo Jahvin pred njima.” (Zaharija 12,8) Svaki je kršćanin u svojem bratu vidio objavu božanske ljubavi i dobrote. Prevladao je zajednički interes; postojao je samo jedan Uzor. Vjernici su težili da otkriju sličnost s Kristovim karakterom i da rade na širenju Njegova kraljevstva.
“Apostoli su vrlo odvažno svjedočili…” Zahvaljujući njihovom radu, Crkvi su prilazili izabrani ljudi koji su, primajući riječ istine, svoj život posvetili nošenju nade drugima, što je njihova srca punilo mirom i radošću. Prijetnje ih nisu mogle zaustaviti ni zastrašiti. Gospodin je govorio preko njih i, dok su išli od mjesta do mjesta, propovijedali su Evanđelje siromašnima i vršili čuda božanske milosti.
Bog može raditi tako silno kad se ljudi prepuste nadzoru Svetog Duha. (Djela apostolska, str. 30,31)
I nama danas, kao i prvim učenicima, pripada obećanje o izlijevanju Svetoga Duha. I danas će Bog muškarcima i ženama davati silu s visine, kao što je davao onima koji su na dan Pedesetnice čuli riječ spasenja. U ovom trenutku Njegov Duh i Njegova milost stoje na raspolaganju svima koji osjećaju potrebu za njima i koji Ga drže za riječ. …
Revnost za Boga pokrenula je učenike da s velikom silom svjedoče za istinu. Zar ta ista revnost ne bi trebala zapaliti i naša srca i nadahnuti ih odlučnošću da objavimo vijest o otkupiteljskoj ljubavi, o Kristu i to raspetome? Zar se i danas ne bi trebao izliti Božji Duh kao odgovor na iskrenu, ustrajnu molitvu i ispuniti ljude silom za službu? (8T 20—22)

Leave a Comment