Jutarnji stih

Slijediti vođu

“Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.” (Ivan 8,32)

Godine 1976. pročitao sam knjigu pod naslovom New Africa (Nova Afrika) i otkrio istinu o pravoj suboti. Prije nisam ništa znao o Adventističkoj crkvi niti o pravom smislu subote. Nešto kasnije sprijateljio sam se s jednim adventistom. Pozivao me je da s njim odem u crkvu, ali sam odbijao njegove pozive tijekom duljeg vremena. Međutim, kad sam razmislio o tome što sam pročitao u knjizi, odlučio sam prihvatiti njegov poziv i vidjeti kakva je to crkva.
Iako sam pripadao drugoj kršćanskoj denominaciji koja je svetkovala nedjelju, prenosio sam sadržaj knjige mnogim svojim prijateljima iz crkve. Kad sam konačno odlučio otići u adventističku crkvu, sa mnom je pošlo 26 mojih crkvenih prijatelja! Toga dana propovjednik je iznio poruku o suboti. Na kraju bogoslužja pastor je pozvao sve koji žele biti kršteni da istupe. Ustao sam i otišao naprijed zajedno sa svojih 26 prijatelja. Kao skupina prisustvovali smo kršteničkim razredima i bili kršteni.
Ellen G. White je ovako napisala u časopisu Colporteur Ministry: “Bila sam poučena da čak i tamo gdje su ljudi čuli poruku od živog propovjednika, kolporter treba nastaviti s radom u suradnji s propovjednikom, jer iako je propovjednik u potpunosti iznio poruku, ljudi ne mogu to sve zapamtiti. Tiskane stranice imaju stoga važnu ulogu ne samo da bi usmjerile umove na značenje istine za ovo vrijeme, već i da bi ih utemeljile i ukorijenile u istini i pružile im obranu protiv obmanjujućih pogrešaka.” (str. 100)
Zahvaljujem Bogu za pisane riječi koje su osvjedočile moje prijatelje i mene u istinu o suboti. Također sam zahvalan Bogu za pastora koji je propovijedao o suboti. Bog je iskoristio oba sredstva da dovede nas dvadeset sedmoricu i prihvatimo Krista kao svojega Gospodina i Spasitelja i da se krstimo. Nakon krštenja stupio sam u literarnu službu. Moj glavni cilj je bio da dosegnem i druge s istom porukom koja je dovela moje prijatelje i mene do istine o suboti. Čim sam otpočeo kolportažu, Gospodin je blagoslovio moju službu. Jedanaest godina bio sam vodeći prodavač s najviše prodanih knjiga na mojem teritoriju i zahvaljujući ovim božanski planiranim susretima, pomogao sam da mnogi ljudi dođu Kristu. Molim se da Bog nastavi blagoslivljati literarno djelo kako bi mnogi bili privučeni Njemu putem tiskane riječi.
Ezekiel Munyashongore, Ruanda


Komentiraj