Sloboda za sve!

Znaci vremena 18. 03. 2012.

Isusova smrt na križu iza koje slijedi uskrsnuće i uznesenje na nebo predivna je istina koja daje životu preglednost, orijentira nas u vremenu te nas oslobađa od pogubnih predrasuda i zaokupljenosti sobom. “Za tu slobodu Krist nas je oslobodio. Budite postojani i ne dajte se ponovo upregnuti u jaram ropstva.” (Galaćanima 5,1)

Download