Jutarnji stih

Slušajte Njegov glas

“I tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime.” (Ezekiel 33,7)

Moja supruga Evelyn i ja kolportirali smo u Itacaruaréu kad smo sreli Dalmaciju, evangelističku kršćanku koja je tada već imala 92 godine. Dalmaciji smo nosili knjige tijekom iduće dvije godine, a prigodom svakog posjeta ona nas je pozivala da pročitamo zajedno jedan odlomak iz Biblije i da se pomolimo za nju. Uvijek je govorila da nas je sâm Bog poslao i da vidi da je On s nama.
Osjećao sam potrebu da joj progovorim o suboti, ali sam u sebi iznosio i prigovor protiv toga domišljajući se da u njezinim godinama sigurno neće napusti svoju crkvu i da će, ako i umre, sigurno biti spašena čak i bez znanja o suboti. Međutim, svaki put kad sam prilazio njezinoj kući, čuo sam glas koji mi je govorio: “Reci joj za subotu!”
Tijekom jednog od naših posjeta, nakon što sam pročitao tekst iz Biblije i pomolio se, ona je vrlo osjećajno rekla: “Vidjela sam svjetlo koje je obasjavalo vas i Bibliju. Svjetlo je palo i na mene.”
Bio sam iznenađen, ali joj nisam ništa rekao smatrajući da mi je time Sveti Duh pokazao što joj trebam reći.
Nekoliko dana poslije imao sam jak osjećaj koji me nije napuštao, pa sam otišao k Dalmaciji i rekao joj: “Sestro, donio sam ti poruku od Boga.” Imao sam hrabrosti da joj objasnim sve zapovijedi. Zatim sam joj rekao da bi se trebala moliti za oprost s povjerenjem u krv Isusa Krista koja će je očistiti od svih grijeha ako je kršila bilo koju od njih. Posebno opširno objasnio sam joj četvrtu zapovijed.
Bilo je divno vidjeti kako je Dalmacia bila pokrenuta kad je čula i prihvatila biblijsku istinu. Sa suzama u očima zahvalila mi je što sam joj iznio istinu o suboti. Dok sam napuštao njezinu kuću, osjetio sam veliku radost zbog Dalmacijine odluke, ali moja najveća radost bila je u spoznaji da sam ispunio svoju zadaću.
Dva tjedna nakon što je prihvatila istinu o suboti, Dalmacia je preminula. Velik mir ispunio je moje srce zbog spoznaje da me je Bog upotrijebio kao svoje oruđe. Dopustimo Bogu da utječe na naš um kako bismo prenijeli Njegovu poruku drugima.
Leandro Pinelli, Argentina


Komentiraj