Jutarnji stih

Smrti više nema — nikada!

““On će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti; neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe.”“ (Otkrivenje 21,4)

U domu otkupljenih neće biti nikakvih suza, pogrebnih povorki, nikakvog znaka žalosti. ““I nijedan građanin neće reći: ‘Bolestan sam!’ Narodu što živi ondje krivnja će se oprostiti.”“ (Izaija 33,24) Bogata plima sreće teći će i produbljivati se kako se bude odvijala vječnost. …
Najozbiljnije razmišljajmo o blagoslovljenoj vječnosti koja nas očekuje. Neka naša vjera prodre kroz svaki oblak tame i promatra Onoga koji je umro za grijehe svijeta. On je otvorio vrata Raja svima koji Ga primaju i vjeruju u Njega. … Neka nam nevolje, koje nas snalaze i tako strašno muče, postanu lekcije učeći nas da trčimo k nagradi višeg poziva u Kristu. Neka nas hrabri pomisao da će Gospodin uskoro doći. Neka ova nada oživi i obraduje naša srca. …
Okrenuti smo i u mislima vezani za svoj vječni dom. Onaj koji nas je toliko ljubio da je umro za nas, sagradio je za nas grad. To je novi Jeruzalem, naše mjesto odmora. U Božjem gradu neće biti tuge. Ni trag žalopojki zbog tuge, ni plača zbog iznevjerenih nada i sahranjenih osjećaja, neće se nikada čuti tijekom cijele vječnosti. Uskoro će haljine žalosti biti zamijenjene svadbenom odjećom. Uskoro ćemo biti svjedoci krunjenja našega Kralja. Oni čiji su životi bili sakriveni s Kristom u Bogu, koji su se ovdje na Zemlji borili u dobroj borbi vjere, zasjat će Spasiteljevom slavom u Božjem kraljevstvu.
Neće dugo potrajati i ugledat ćemo Onoga na kojeg su usmjerene naše nade u vječni život. U Njegovoj prisutnosti sve kušnje i stradanja ovog života bit će ništavni. … Pogledajte prema gore, pogledajte gore i neka vaša vjera stalno raste. Neka vas ova vjera vodi uskim putem koji vodi kroz vrata Božjega grada u veliku onostranu, široku, bezgraničnu slavnu budućnost pripremljenu za otkupljene. (9T 286—288)


Komentiraj