Jutarnji stih

Smrtnici mogu pobijediti jedino u Kristu

“Na njemu ću napisati ime moga Boga, ime grada moga Boga — novoga Jeruzalema koji silazi od moga Boga s nebesa — i moje novo ime.” (Otkrivenje 3,12)
Ljudski rod, otkupljen primjerom Poslanoga od Boga, jedinorođenog Božjeg Sina, nikad neće u potpunosti razumjeti strašan sukob koji je Sotona, pokrenut slijepom mržnjom, služeći se zavodljivom silom prijevare, vodio protiv našega Gospodina dok je živio na Zemlji. Kada završi bitka u veliki dan Gospodnji i sila pobune bude zauvijek slomljena, a Kristovo posredničko djelo jasno prikazano kako bi svi iz otkupljene Božje obitelji mogli potpuno shvatiti zadaću Njegovog Sina da pali rod učini pokajničkim, poniznim i krotkim bićima — tek tada će se jasno vidjeti razlika između onoga tko služi Bogu i onoga tko Mu ne služi (vidi Malahija 3,18). Pobuna će postojati na ovom svijetu sve dok Nebo ne izgovori riječi: “Svršeno je!” (Otkrivenje 21,6) Pobunu u crkvi izazivaju članovi koji se protive Bogu i Njegovim uvjetima spasenja. Ljudska bića žele dovoljno prostora da izraze sebe i privuku pozornost. Oni ne znaju i ne razumiju da na taj način provode Sotonine planove. Ako odbace svjetlo i ne uvide svoju zabludu, ako odbace pouke, oni će odbaciti lijek koji je dan za spasenje grešnika — ne u grijehu, već od grijeha. Kristovo iscjeliteljsko djelo planirano je kao odgovor na žurnu potrebu za spasenjem grešnika. Kada je Krist prvi put najavio nebeskim četama svoju misiju i djelo koje je trebao obaviti na Zemlji, rekao je da će napustiti dostojanstveni položaj i prikriti svoju svetu zadaću preuzimajući na sebe ljudsko obličje, dok je u stvarnosti Sin vječnoga Boga. Kad se navršilo vrijeme, sišao je s prijestolja vrhovnog vladara, odložio kraljevsku krunu i odjeću, zaogrnuo svoje božanstvo ljudskom naravi i došao na Zemlju da bi primjerom pokazao kakvi ljudi moraju biti i što trebaju raditi kako bi pobijedili neprijatelja i sjeli s Ocem na Njegovo prijestolje. … On je dopustio da Ga udaraju ljudska bića nadahnuta od Sotone, buntovnika koji je izbačen s Neba. Kao predvodnik čovječanstva, Krist je živio na ovom svijetu savršenim, dosljednim životom, u skladu s voljom svojega nebeskog Oca. … U Njegovom umu i srcu glavna misao uvijek je bila: “Ali neka ne bude moja [ljudska], nego tvoja volja!” (Luka 22,42) (Letter 303, 1903.)


Komentiraj