Jutarnji stih

Sotona nas potiče da se oslanjamo na sebe

“Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi, koji razlučuju dobro i zlo.” (Postanak 3,5)
Pošto su poslušali kušača, naši su praroditelji izgubili svoj prelijepi edenski dom. Sotona je shvatio da Eva sluša njegove kušnje i prepoznao sklonost k nepovjerenju u Božju riječ. … On im je grijeh prikazao kao pravi blagoslov i nametao im misao da im je Bog, zabranom da jedu plod sa stabla, uskratio nešto jako dobro. Ako budete jeli s njega, oči će vam se otvoriti, rekao je, i bit ćete kao bogovi. Bit ćete kao sam Bog u znanju i sili. … A kad su im se oči otvorile, imali su što vidjeti! “I vi ćete biti kao bogovi, koji razlučuju dobro i zlo.” (Postanak 3,5) Znanje su dobili, ali kakvo? Znanje koje su stekli bilo je prokletstvo grijeha. Eva je žudjela za nečim što je Bog zabranio. Pokazala je nepovjerenje u Boga i Njegovu dobrotu i želju da bude neovisna i radi ono što ona misli da je najbolje. Ponudila je plod Adamu i tako postala njegov kušač. Htjela je biti kao bog, da sama sebi bude zakon. Nije bila spremna ni na kakvo suzdržavanje. Ali taj naizgled najmanji mogući grijeh, učinio ju je prijestupnicom Božjeg zakona. … Gospodin Isus došao je na naš svijet da bi bio kušan od strane istog neprijatelja. On je stupio na tlo na kojem je Adam pao, ali je odolio. Odupro se đavlu i u ime ljudskog roda postao Pobjednik. Svemir je slavio pobjedu. Sotona je prišao Kristu s kušnjom koja Ga je trebala navesti da posumnja u Božje namjere i zakone i zauzme neovisan stav. Ali kušač je osujećen. Krist nije ulazio ni u kakvu polemiku sa Sotonom. On je Božjeg neprijatelja suočio s Božjom riječju: “Pisano je.” “Ne znate li da ne pripadate sami sebi? Jer ste kupljeni skupo.” (1. Korinćanima 6,15.19 — Šarić) A kolika je to cijena bila — žrtvovanje Krista za spasenje umirućeg svijeta. … Svi koji se ujedine s Kristom izići će iz svijeta i odvojiti se. Oni se neće pridružiti svijetu po nekom svojem izboru. Neće uspostavljati veze koje ih odvode na put kušnje. Neće ići svjetovnim putovima. Oni će stupiti u Kristovu školu i učiti od velikog Učitelja. On poziva svaku dušu: “Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti.” (Matej 11,28) (Manuscript 21, 1898.)


Komentiraj