Spasitelj je svojom smrću ukinuo Sotoninu moć nad nama

9. 09. 2016.

“Neću više mnogo s vama govoriti, jer se približuje knez ovoga svijeta. On protiv mene ne može ništa.” (Ivan 14,30)
Zapovjednik Neba bio je izložen oštrim napadima kušača. On nije mogao lagano i neometano proći ovim svijetom. Nije bio ostavljen da svojom milošću i dobrotom, na miru i bez protivljenja, zadobiva duše ljudi za svoje kraljevstvo. … Nijedno ljudsko biće koje je došlo na ovaj svijet nije umaklo sili velikog varalice. Savez zla izveo je sve svoje snage na Kristov put da ratuju protiv Njega i da Ga, ako je moguće, nadvladaju. … Sotona je prepoznao Božji lik u Osobi i karakteru Isusa Krista. Bio je svjestan da će se, ako Krist ostvari svoj plan, njegova vlast okončati. Zbog toga je Kristov život bio neprekidno ratovanje protiv sotonskih sila. … Svaki put kada bi plijen bio otet iz ruku neprijatelja, sukob je jačao u okrutnosti i žestini. … Neposredno prije raspeća, Spasitelj je rekao: “Jer se približuje knez ovoga svijeta. On protiv mene ne može ništa.” (Ivan 14,30) Iako je to bio čas sila tame, Krist je ipak u očekivanju pobjede mogao reći: “Jer je knez ovoga svijeta osuđen.” (Ivan 16,11 — Šarić) “Sad je sud ovome svijetu! Sad će knez ovoga svijeta biti bačen van!” (Ivan 12,31) Smatrajući djelo otkupljenja završenim, On je, suočen sa samom smrću, mogao govoriti o velikom, konačnom oslobođenju i da ono što je još uvijek bilo u budućnosti, prikaže kao da je sada. Jedinorođeni Sin vječnoga Boga mogao je uspješno provesti veliki plan koji je spasenje čovječanstva učinio izvjesnim. … Stanje svijeta pred prvi Kristov dolazak oslikava svijet neposredno pred Njegov drugi dolazak. Ljudi će jednako griješiti, a Sotona će pokazivati istu silu zavođenja ljudskog uma. … On okuplja vojsku svojih ljudskih predstavnika za posljednji sukob s Knezom života da bi zbacili Božji zakon koji je osnova Njegove vladavine. Sotona će izvoditi čuda kako bi utvrdio ljude u uvjerenju da je on doista ono što tvrdi za sebe — knez ovoga svijeta — i da pobjeda pripada njemu. On će okrenuti svoje snage protiv onih koji su odani Bogu. I premda im može nanijeti bol, izazvati nevolje i patnju, on ne može uprljati dušu. … Božji narod u ovo posljednje vrijeme mora računati s tim da će se naći u žarištu sukoba, jer proročka Riječ kaže: “Tada, obuzet gnjevom protiv Žene, Zmaj ode da vodi rat protiv ostalih iz njezina potomstva, protiv onih koji vrše Božje zapovijedi i čuvaju Isusovo svjedočanstvo.” (Otkrivenje 12,17) (Letter 43, 1895.; The Review and Herald, 29. listopada 1895.) (259)

Leave a Comment