Spor na srdžbu

24. 08. 2023.

“Milosrdan i milostiv je Jahve, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.” (Psalam 103,8)

Bog je izvršio svoj udio u djelu spasenja ljudi, a sada poziva Crkvu da surađuje s Njim. S jedne strane nalaze se Kristova krv, Riječ istine i Duh Sveti, a s druge strane duše koje ginu. Svakom Kristovom sljedbeniku određen je dio u radu na pozivanju ljudi da prihvate blagoslove koje je Nebo pripremilo. Ispitajmo ozbiljno sami sebe i razmislimo jesmo li obavili taj zadatak. Ispitajmo svoje pobude i sve postupke u životu. Ne vise li mnoge neugodne slike u galerijama naših sjećanja? …

Nisu li Krist i Njegova ljubav bili istiskivani iz tvojeg života sve dotle dok nije prazno obličje pobožnosti zamijenilo službu iz srca? Gdje je ona toplina koju si nekad osjećao kad se spomene Isusovo ime? Kako je žarka bila tvoja ljubav prema dušama dok si gorio ognjem prve ljubavi; kako si se svim srcem zalagao da im pokažeš Spasiteljevu ljubav! Nestanak ove ljubavi učinio te je hladnim, nepovjerljivim i sitničavim. Gledaj da je povratiš i onda počni dovoditi duše Kristu. Ako to ne učiniš, drugi koji imaju manje svjetla i iskustva i manje prilika ustat će i zauzeti tvoje mjesto i učiniti ono što si ti zanemario; jer djelo spašavanja onih koji su u napasti, u nevolji i na rubu propasti mora biti obavljeno. Krist nudi ovu službu svojoj Crkvi; tko će je prihvatiti?

Bog nije zaboravio dobra djela i samoodricanje svoje Crkve u prošlosti. Sve je zapisano na Nebu. Ali to još nije dovoljno; to neće spasiti Crkvu ako prestane vršiti svoju zadaću. Ako ostane tako krajnje nemarna i ravnodušna kao što je bila u prošlosti, umjesto da ide iz sile u silu, Crkva će sve više zapadati u slabost i formalizam. …

Braćo, vaše će svjetiljke početi treperiti, svijetlit će sve slabije i na kraju će se ugasiti u mraku ako ne poduzmete odlučne napore u obnovi. “Sjeti se odakle si pao, obrati se i opet počni činiti prva djela!” Prilika koja nam se danas pruža može biti kratka. Ako ovo vrijeme milosti i pokajanja ne bude iskorišteno, dana je opomena: “Ako se ne obratiš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svijećnjak s njegova položaja.” (Otkrivenje 2,5) Ove riječi su izgovorile usne Onoga koji je spor na srdžbu i milostiv. (Review and Herald, 30. studenoga 1886.)

Za razmišljanje: Jesam li još uvijek ispunjen uzbuđenjem kada vidim da su izgubljeni spašeni?