Sporedna pouka o Isusovom drugom dolasku

13. 08. 2022.

“Tada će vidjeti Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I on će tada poslati anđele i skupiti svoje izabranike od četiri vjetra, od kraja zemlje do kraja neba.” (Marko 13,26.27)

Isusove pouke i opomene u Mateju 24,1-41 mnogobrojne su i dragocjene. Michael Green sažima pouke iz tog ulomka. Prvo, on zapaža da će Kristov povratak biti osoban isto koliko i siguran.

Drugo, povijest se odvija u određenom smjeru. Ona nije besmislena ili nasumična. I ne čini beskrajni krug. “Doći će stvarni svršetak kao što je bio stvarni početak. I na kraju će doći Isus Krist.”

Treće, Kristov dolazak ukazuje na pobjedu dobra nad zlom, pobjedu Božje namjere nad ljudskom pobunom.

Četvrto, dolazak najavljuje obnovljenje. “Doći će do novog stvaranja, novog neba i nove Zemlje gdje prebiva pravednost.” (vidi 2. Petrova 3,11-13; Otkrivenje 21,1-5)

Peto, Isusov povratak upućuje na sud i razdvajanje. Neki će biti uzeti, a neki ostavljeni (Matej 24,40.41). Bit će to vrijeme kada će tajne misli srca i najintimnija nutrina biti svima otkriveni.

Šesto, Kristov dolazak bit će presudan. Označavajući svršetak vremena, najavit će puninu kraljevstva. Vrijeme za pokajanje i promjenu zauvijek će proći.

Sedmo, povratak će biti iznenadan i neočekivan kao bljesak munje na nebu (redak 27). “Doći će iznenada na nemarni svijet.”

Posljednje, Isus će doći u dan i čas koji zna samo Bog Otac (redak 36). Propovjednici ne znaju kada će to biti kao što nisu znali ni učenici. Čak ni Isus u svojem utjelovljenom stanju nije znao. Bog u svojoj mudrosti prepoznaje kada će biti najbolje da okonča zemaljsku povijest. U međuvremenu, kršćani suočeni s nevoljama trebaju ostati vjerni (redak 13) i budni dok čekaju povratak svojeg Spasitelja (redak 42).

U drugoj polovini svoje čuvene propovijedi o svojem drugom dolasku Isus se okreće temama o budnosti i spremnosti. On će se dotaknuti pitanja o tome kako Njegovi sljedbenici trebaju živjeti u svjetlu Njegovog sigurnog dolaska.

Bez obzira na tu promjenu u naglašavanju određenih pojedinosti, moramo slušati dok nam naš Gospodin daruje neprocjenjivo znanje koje nam je nužno potrebno dok živimo u posljednje vrijeme.

 

Preporučujemo: