Jutarnji stih

Sramni spomenici

“Ima zlo što ga vidjeh pod suncem kao prestupak koji dolazi od vladaoca: ludost se podiže na najviša mjesta, a veliki zauzimaju niske položaje.” (Propovjednik 10,5.6)
“U vrijeme kralja Jošije mogao se vidjeti neobičan prizor nasuprot Božjem hramu. Na obroncima Maslinske gore, usred lugova mirte i maslina, stajali su sramni, golemi idoli. Jošija je naredio da se ovi idoli unište. Kada je to bilo učinjeno, polomljeni dijelovi skotrljali su se u potok Kidron. Žrtvenici su se pretvorili u gomilu ruševina. Međutim, mnogi pobožni vjernici zapitali su se kako je došlo do toga da su s druge strane Jošafatove doline podignute građevine koje se tako bezbožno suprotstavljaju Božjem hramu? Treba dati iskren odgovor: Graditelj je bio Salomon, najveći kralj koji je ikada držao vladarsku palicu. Ovi idoli bili su svjedočanstvo da je onaj koga su poštovali i pozdravljali kao najmudrijeg među kraljevima doživio ponižavajući pad. … Njegov nekada plemenit karakter, hrabrost i odanost Bogu i Njegovoj pravdi, iskvarili su se. Njegovo rasipno trošenje na sebično udovoljavanje svojim prohtjevima učinilo ga je oruđem u Sotoninim rukama. Savjest mu je otvrdnula. Njegovo pravično i pravedno postupanje u ulozi suca pretvorilo se u tiraniju i tlačenje. … Salomon je pokušao sjediniti svjetlo s tamom, Krista s Baalom, čistoću s nečistoćom. Ali umjesto da neznabošce dovede istini, s njegovom su se vjerom spojili poganski elementi. Postao je otpadnik.” (Manuscript 47, 1898.) “Znakovi Salomonovog otpadništva bili su vidljivi godinama nakon njegove smrti. U Kristovo vrijeme vjernici u Hramu mogli su ih vidjeti upravo nasuprot sebi, na gori spoticanja, i tako se podsjetiti da je graditelj njihovog velebnog i slavnog Hrama, najčuveniji od svih kraljeva, otišao od Boga i podigao žrtvenike neznabožačkim idolima; da najmoćniji vladar na Zemlji nije vladao svojim duhom. Salomon se pokajao prije nego što je umro, ali njegovo pokajanje i suze nisu mogle izbrisati znakove njegovog jadnog udaljavanja od Boga na gori spoticanja. Uništeni zidovi i razvaljeni stupovi tisućama godina nijemo su svjedočili o otpadništvu najvećeg kralja koji je ikada sjeo na ovozemaljsko prijestolje.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 2, str. 1032,1033)


Komentiraj