Jutarnji stih

Stara i nova godina

„Sami sebe istražite! Ili ne poznajete sebe.” (2. Korinćanima 13,5)

Nova godina upravo nastupa; ali prije nego što pozdravimo njezin dolazak, zastanimo i upitajmo se: Kakva je bila godina koja je sa svojim teretom izvještaja i zapisa prešla u vječnost? … Neka nas Bog sačuva da u tom važnom trenutku ne budemo toliko obuzeti drugim pitanjima da ne posvetimo nimalo vremena ozbiljnom, poštenom i kritičkom samoispitivanju! Neka ono što ima manju vrijednost bude potisnuto u pozadinu, a na prvo mjesto neka izbije ono što je povezano s našim vječnim probicima. …

Nitko među nama ne može svojom snagom odražavati Kristov karakter, ali ako Isus bude živio u našem srcu, Duh koji stanuje u Njemu, pokazat će se u nama. Svi naši nedostaci bit će uklonjeni. Tko će se potruditi da na početku ove nove godine stekne novo i istinsko iskustvo u onome što je Božje? Popravite zla koja ste učinili koliko god je to moguće. Priznajte svoje prijestupe i grijehe jedni drugima. Uklonite svaku gorčinu i gnjev i zloću. Neka strpljenje, dugo trpljenje, ljubaznost i ljubav postanu dio vašeg bića; tada će sve što je prečisto i preljubazno i dobro sazreti u vašem iskustvu. …

Naša je dužnost da njegujemo Kristovo milosrđe, da budemo krotki i ponizni u srcu, da budemo čvrsti, nepokolebljivi, postojani u istini; jer samo ćemo tada moći napredovati u svetosti i osposobiti se za baštinu svetih u svjetlu. Započnimo godinu potpunog odricanja od sebe. Molimo se za jasno prosuđivanje… da možemo uvijek i na svakom mjestu biti svjedoci za Krista.

Naše vrijeme i naši talenti pripadaju Bogu i trebamo ih uporabiti Njemu na čast i slavu. Trebamo uložiti ozbiljne i brižne napore da svjetlo sja preko našeg života i karaktera i da obasja put koji vodi prema Nebu kako bi duše bile privučene sa širokog puta na uski put svetosti. …

Crkvi su potrebni snažni muškarci i žene, uspješni radnici u Božjem vinogradu, muškarci i žene koji će raditi na tome da se Crkva preobrazi u Kristovo obličje umjesto da se prilagodi običajima i navikama svijeta. Mi možemo dobiti ili izgubiti sve! Potrudimo se da budemo na Kristovoj, pobjedničkoj strani kako bismo obavili istinsko djelo za Nebo.  (Signs od the Times, 4. siječnja 1883.)


Komentiraj