Jutarnji stih

Što po Zakonu treba činiti u subotu?

„Jedne druge subote uđe Isus u sinagogu i počne učiti. Tu bijaše neki čovjek kome je usahla desna ruka.“ (Luka 6,6)

Književnici i farizeji pratili su Ga ne bi li vidjeli hoće li liječiti u subotnji dan kako bi podigli neku optužbu protiv Njega. Međutim, On je znao njihove pomisli i zato je rekao čovjeku s usahlom rukom: „’Digni se i stani ispred sviju!’ On ustade i stade. A Isus im reče: ‘Pitam vas: što je dopušteno u subotu: činiti dobro ili činiti zlo? Spasiti život ili upropastiti?’“ (Luka 6,8.9) … Ovdje je Isus osobno odgovorio na pitanje koje je postavio. Rekao je da u subotu valja činiti djela milosti i pomagati potrebitima. Rekao je: „Dakle, slobodno je subotom činiti dobro.“ (Matej 12,12)

Učitelji naroda često su govorili, i to je bilo jedno od njihovih pravila, da čovjek koji ima priliku učiniti dobro i ne učini, zapravo čini zlo; ako nekome ne spasi život kada za to ima priliku, znači da je kriv za ubojstvo. … Oni su išli za Njim i tražili povod da podignu lažnu optužbu protiv Njega, ugrožavali su Njegov život svojom mržnjom i zlobom dok je On spašavao život i donosio radost mnogim srcima. Je li bolje ubijati subotom, kao što su oni namjeravali, ili liječiti bolesne kao što je On činio? Je li pravednije imati u srcu ubojstvo u Božji sveti dan ili ljubav prema svim ljudima, ljubav koja se izražava djelima milosrđa i milosti? …

Glavari su se međusobno dogovarali kako da se oslobode ovog hrabrog Branitelja pravde čije su riječi i djela odvodili narod daleko od židovskih učitelja. Usprkos njihovom utjecaju, „mnogi pođoše za njim. On ih je ozdravljao.“ (Matej 12,15) … Oni su smatrali da će im njihova vlast i brojnost osigurati povoljan ishod i da se imaju pravo dogovarati kako da Ga ubiju.

Vidimo da se to isto događa i danas. Oni koji osobno krše Božji zakon, koji svojom predajom ukidaju Božje zapovijedi, podižu optužbe i upućuju prigovore ljudima koje je Bog kao svoje sluge poslao da ukore zlo koje oni čine. Odlučuju ih ukloniti, zauvijek ušutkati njihov glas, umjesto da odbace grijehe kojima su navukli na sebe božanski ukor. (Review and Herald, 10. kolovoza 1897.)


Komentiraj