Što smo to žrtvovali za Nebo?

2. 02. 2012.

„Prva glasi: ’Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom!’ Druga je ova: ’Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!’ Druge zapovijedi veće od ovih nema.“ (Marko 12,30.31)       

Mi vidimo ljepotu i krasotu i slavu u Isusu. Gledamo u Njemu nenadmašnu privlačnost. On je bio Veličanstvo Neba. … Anđeli su se s obožavanjem klanjali pred Njime i spremno slušali Njegove zapovijedi. Naš Spasitelj se svega toga odrekao. Odložio je svoju slavu, svoje veličanstvo i sjaj, sišao na Zemlju i umro za buntovnički rod koji je prekršio zapovijedi Njegovog Oca. Krist se ponizio da bi mogao spasiti grešni ljudski rod. Ispio je kalež patnji, a umjesto njega nama nudi čašu blagoslova; da, taj kalež je ispio zbog nas, ali mnogi, iako to znaju, i dalje idu putem grijeha i ludosti; a Isus ih i dalje poziva! … Istine Božje riječi treba tumačiti tako da se odnose na nas, a mi se moramo uhvatiti za njih. Ako to budemo činili, one će imati posvećujući utjecaj na naš život; osposobit će nas za kraljevstvo slave tako da, kada se vrijeme naše kušnje završi, možemo vidjeti Kralja u svoj Njegovoj ljepoti i boraviti u Njegovoj prisutnosti zauvijek.

A sada se postavlja pitanje: Jesmo li spremni prinijeti žrtvu? … „Iziđite između njih i odvojite se – veli Gospodin! Ne dotičite se ničega nečista, i ja ću vas primiti! Ja ću vam biti Otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.“ (2. Korinćanima 6,17.18) Kakvog li obećanja!

Mislite li doista da ste se ponizili zato što ste prihvatili Božju istinu? … Istina uvijek uzdiže onoga koji je prima. … Ona donosi neporočnost karaktera i neporočnost života i osposobljava nas da se pridružimo nebeskom društvu u kraljevstvu slave. Bez te osposobljenosti nikada ne bismo vidjeli nebesku postojbinu. …

Zahtijeva li istina od vas da stojite sami u svojoj odluci da služite Bogu, zato što se drugi oko vas nisu spremni pokoriti privlačnosti kojom ih Krist privlači? Zahtijeva li ona odvajanje od njih? Da i to je križ koji morate nositi, križ koji je naveo mnoge da kažu: „Ne mogu se pokoriti zahtjevima istine!“ Međutim, Isus kaže: „Tko ljubi oca ili majku ili brata ili sestru više nego mene, nije mene dostojan.“ … Je li to prevelika žrtva koju biste učinili za Njega, za Onoga koji je sve žrtvovao za vas? (Review and Herald, 19. ožujka 1870.)