Što trebamo učiniti da bismo se pripremili za vječni život

Duhovnost 2. 11. 2023.

Što trebamo učiniti da bismo imali udjela u prvom uskrsnuću i vječno živjeli s Isusom Kristom u Njegovom Kraljevstvu?

Prije nego što odgovorimo na to pitanje, želio bih vas podsjetiti da nas Bog nije zauvijek napustio, iako je po Adamu došlo do odvajanja čovjeka od Boga. Bog nam daje mogućnost da ponovno postanemo Božja djeca, da ponovno budemo slični Njemu i da se vratimo u prvobitno stanje. On nas poziva da budemo “sugrađani svetih i ukućani Božji” (Efežanima 2,19)

Ovdje smo privremeno. Naša domovina je na nebesima. Smisao sadašnjeg života je postići spasenje i vječni život. Bog nas je stvorio za vječni život. Ali kako to postići? Što treba učiniti da bismo postigli spasenje i vječni ivot?

Za to su potrebna tri koraka.

Prvi bi bio: Čitati i proučavati Bibliju ili Sveto pismo. U Otkrivenju čitamo: “Blago čitaču i slušačima riječi ovoga proročanstva ako vrše što je u njemu napisano, jer je (određeno) vrijeme blizu!” (Otkrivenje 1,3) Blaženi su i sretni oni koji čitaju i slušaju riječi Biblije, i vrše što je u njoj zapisano. Središnja tema Biblije je spasenje čovjeka po Isusu Kristu. Kako, dakle, postići spasenje i vječni život? Blažen je i sretan onaj koji je čita, sluša i vrši što je zapisano u Božjoj riječi!

Što je zapravo Biblija? Zašto nam samo ona može dati pravi odgovor na pitanje spasenja i vječnog života?

Biblija je zbirka manjih i većih knjiga koje su nastajale u razdoblju od oko šesnaest stoljeća — od petnaestog stoljeća prije Krista do prvog stoljeća poslije Krista. Dijeli se na dva dijela: Stari i Novi zavjet. Ti su spisi Božja objava čovjeku. Zato ih i nazivamo Božjom riječju. Biblija je božanska misao zaodjenuta ljudskim riječima. To je Radosna vijest za pali ljudski rod. To je Božja poruka nade za one koji traže smisao života i žele vječno živjeti. Samo Onaj tko je stvorio čovjeka može dati pravi odgovor na pitanje: Kako postići spasenje i vječni život?

Tko je i kako pisao Bibliju? Apostol Petar kaže o tome: “Prije svega ovo znajte: nijedno proročanstvo sadržano u Pismu nije stvar samovoljnog tumačenja, jer nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudskoga htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga.” (2. Petrova 1,20.21)

Bog je govorio preko Svetog Duha i nadahnuo pisce da napišu božansku poruku i misli svojim riječima. To je i razlog što je u Bibliji ista poruka napisana na toliko različitih načina. Ti su pisci bili sveti Božji ljudi koji su se razlikovali po zvanju, kulturi i obrazovanju. Pisali su u različitim okolnostima, na tri različita kontinenta, ali tema i cilj Biblije ostali su jedinstveni.

Zašto je Biblija napisana? Apostol Pavao piše svojemu učeniku Timoteju: “Jer od djetinjstva poznaješ sveta Pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri u Krista Isusa. Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen — opremljen za svako djelo ljubavi.” (2. Timoteju 3,15-17)

Dakle, Biblija je napisana da svoje čitatelje vodi ka Kristu, jedinoj nadi za naš izgubljeni svijet. Prije nego što smo rođeni, nismo imali nikakve mogućnosti izbora. Došli smo na ovaj svijet takvi kakvi jesmo; ali u vječni život o kojem govori Biblija možemo ući samo po svojem izboru. Ako se netko ne želi naći u novom svijetu Kristovog Kraljevstva, Bog ga neće prisiljavati. Ali ako čeznemo za Kristovim Kraljevstvom milosti i slave, Bog uz pomoć Biblije oblikuje u nama svoj način gledanja na život, odnos prema Njemu i ljudima, prema pravdi i nepravdi, prema dobru i zlu. Biblija nas vodi promjeni karaktera i načina življenja — sve do potpune sličnosti s Kristom.

Biblija ima moć da izmijeni ljudsko srce! Marijana se sa svojih dvadeset i pet godina smatrala vrlo naprednom, ali u svojem srcu bila je puna razočaranja. Navodim njezine riječi: “Moj život bio je besmislen. Nakon rastave udala sam se za svojeg sadašnjeg supruga, ali i njega namjeravam napustiti. Moji prijatelji su bili umjetnici i intelektualci. U njihovom društvu je bilo zabavno, ali oni se u životu nisu upravljali prema nekim višim načelima. Kad sam ostala sama i razmišljala o sebi i njima, sve mi je postalo odvratno. Pomišljam si oduzeti život. Osigurala sam svoj život na veliku svotu novca kako bi moje dijete imalo nešto poslije mene.”

Jednom njezinom prijatelju uspjelo ju je nagovoriti da počne sustavno čitati Bibliju. Marijana je u Bibliji upoznala Osobu Isusa Krista i spoznala kako se može pripremiti za život u Božjem Kraljevstvu. Nešto se u njoj promijenilo i ona je počela živjeti novim životom.

Drugi korak na putu postizanja spasenja i vječnog života bi bio: Prihvatiti Krista za svojega Spasitelja. Biblija nas upoznaje s Isusom Kristom, koga treba prihvatiti i slijediti da bismo postigli spasenje i živjeli vječno u Njegovom Kraljevstvu. Bez Krista nema niti spasenja, niti vječnog života. Božja riječ kaže: “Isus je onaj ‘kamen koji ste vi, graditelji, odbacili, a koji je postao ugaonim kamenom’. Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti.” (Djela 4,11.12) A sâm Isus je rekao u svojoj velikosvećeničkoj molitvi: “A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Ivan 17,3)

Što je to Krist učinio? Tko je On da jedino preko Njega možemo ostvariti spasenje i život u vječnosti? U Evanđelju po Ivanu čitamo: “U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga — i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. U njoj bijaše život i život bijaše svjetlo ljudima.” (Ivan 1,1-4) “Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin Čovječji, da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,14-16)

Isus Krist je postao naša Zamjena. Prorok Izaija kaže: “Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna — radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.” (Izaija 53,5) U Isusu imamo oprost grijeha i opravdanje. Čitajmo dalje: “Jer ako je dakle prekršajem jednoga i posredovanjem jednoga zavladala smrt, mnogo će sigurnije oni koji primaju izobilje milosti i dar pravednosti vladati snagom života po jednome — Isusu Kristu. Dakle, kao što je prekršajem jednoga osuđenje došlo na sve ljude, tako izvršenjem zapovijedi od jednoga dolazi na sve ljude opravdanje koje se sastoji u životu.” (Rimljanima 5,17.18)

Iz tih razloga nas sâm Isus Krist poziva da Ga dobro upoznamo preko Njegove Riječi, Biblije: “Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život. … Vi istražujete Pisma u kojima mislite da ima život vječni. I upravo ona svjedoče za me.” (Ivan 5,24.39)

Vječni život je povezan sa spoznajom Boga i Isusa Krista. Da bismo Ga bolje upoznali i zauzeli pravilan odnos prema Njemu, odnosno da bismo Ga prihvatili i slijedili, trebamo istraživati Bibliju, jer ona govori o Njemu.

Treći korak na putu postizanja spasenja i vječnog života je: Živjeti po Božjoj volji. Što se tu očekuje i što treba činiti? U Evanđelju po Mateju čitamo Kristove riječi izgovorene na Gori blaženstava: “Neće svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’ ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca. Mnogi će mi u onaj dan reći: ‘Gospodine, Gospodine, zar nismo pomoću tvoga imena prorokovali, pomoću tvoga imena izgonili zle duhove, pomoću tvoga imena čudesa činili?’ Tada ću im kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao. Odlazite od mene, zlotvori!’” (Matej 7,21-23)

Samo oni koji vrše volju nebeskog Oca ući će u nebesko Kraljevstvo. Mnogi će biti iznenađeni jer su smatrali da je dovoljno spominjati Božje ime, u to ime govoriti, činiti čudesa, ozdravljenja i slično. Ali Isus Krist kaže da to nije dovoljno. Samo će oni koji vrše volju nebeskog Oca dobiti vječni život. Slično smo već žitali u Otkrivenju: “Blago čitaču i slušačima riječi ovoga proročanstva ako vrše što je u njemu napisano, jer je (određeno) vrijeme blizu.” (Otkrivenje 1,3) Blaženi su oni koji čitaju, slušaju i vrše što je u Bibliji napisano — a u njoj je objavljena Božja volja.

Ta divna Božja knjiga objašnjava nam da smo došli na ovaj svijet kako bismo živjeli vječno, u radosti i zadovoljstvu, proslavljajući svojega Stvoritelja i uživajući u ljepotama stvorenog. Iz Biblije doznajemo i da je došlo do promjene, jer su prvi ljudi prekršili Božju volju. Od tada smisao života na ovoj Zemlji postaje priprema za povratak u prvobitno stanje: priprema za ponovni život u vječnosti. Bog Otac nam je to u svojem Sinu Isusu Kristu omogućio. Potrebno je istraživati Bibliju svakoga dana i upoznavati Isusa Krista. Ako Ga prihvatimo svim srcem za svojega Spasitelja, u kojemu imamo oprost grijeha, moći ćemo biti opravdani od osude grijeha. A tada će život po Njegovoj volji pokazati da smo Njegova djeca, spremna za nebesko Kraljevstvo.

Danas smo na ovoj Zemlji da se pripremimo za vječni život. Izbor je svakog dana pred nama: “Međutim, ako vam se ne sviđa služiti Jahvi, onda danas izaberite kome ćete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke, ili bogovima Amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi.” (Jošua 24,15) Neka i vaša odluka bude: Ja i moj dom služit ćemo svojemu Gospodinu Bogu! Slušat ćemo Njegov glas i vršiti Njegovu volju. Ako to postane naš svakodnevni život, možemo biti sigurni u spasenje i vječni život na novoj Zemlji.

Franjo Wagenhofer, prof.