Stražar

13. 12. 2023.

“Oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre.” (Izreke 15,3)

Svaki narod koji se pojavio na pozornici događaja dobio je dopuštenje da zauzme svoje mjesto na Zemlji da bi se pokazalo hoće li ispuniti namjere Stražara i Sveca. Proročanstvo je opisalo pojavu i napredak velikih svjetskih kraljevstava — Babilona, MedoPerzije, Grčke i Rima. Sa svakim od njih, kao i s narodima manje moći, povijest se ponavljala. Sva su ona imala svoje vrijeme kušnje i sva su promašila cilj; slava im je izblijedjela i njihove je moći nestalo.

Iako su narodi odbacivali Božja načela i tako izazivali svoju propast, božanska, svemoćna namjera nezadrživo se ostvarivala tijekom vjekova. Upravo to je vidio prorok Ezekiel u prekrasnom viđenju koje je dobio u Kaldeji, u zemlji svoga izgnanstva, kad su pred njegovim iznenađenim pogledom prolazili simboli koji su otkrivali da jedna nadmoćna Sila upravlja poslovima zemaljskih vladara.

Na obalama rijeke Kebara Ezekiel je promatrao vihor koji je naizgled dolazio sa sjevera, “velik oblak, bukteći oganj obavijen sjajem; usred njega, usred ognja, nešto nalik na sjajnu kovinu”. Četiri živa stvorenja pokretala su nekoliko kotača koji su ulazili jedan u drugi. Visoko iznad svega toga “bijaše nešto kao kamen safir, poput prijestolja: na tom kao prijestolju, gore na njemu, kao neki čovjek”. “A ispod kerubinskih krila ukaza se nešto kao ruka čovječja.” (Ezekiel 1,4.26; 10,8) Kotači koji su bili tako složeni da se na prvi pogled činilo kao da djeluju kaotično, kretali su se u savršenom skladu. Nebeska bića, održavana i upravljana rukom ispod krila kerubina, pokretala su kotače; iznad njih, na safirnom prijestolju, nalazio se Vječni; svuda oko prijestolja vidjela se duga, simbol božanske milosti.

Kao što su se složeni mehanizmi nalik kotačima kretali pod upravom ruke ispod krila kerubina, tako se i složena igra ljudskih zbivanja odvija pod božanskom upravom. Usred sukoba i buke naroda, Onaj koji sjedi iznad kerubina i sada upravlja događajima na Zemlji. (Proroci i kraljevi, str. 339)

Za razmišljanje: Imam li mir koji potječe od činjenice da Bog svime upravlja?