Stvaralačka sila

11. 01. 2024.

“Jahvinom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova.” (Psalam 33,6)

U Božjoj riječi je stvaralačka sila koja je stvorila svjetove. Ta Riječ daje silu, rađa život. Svaka zapovijed je i obećanje. Prihvaćena voljom, primljena u dušu, donosi život Beskonačnoga, preobražava narav i nanovo stvara dušu na Božju sliku. Život koji je tako dan, tako se i održava. Čovjek živi o “svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih” (Matej 4,4).

Um i duša izgrađuju se onim čime se hrane. Na nama počiva odgovornost da odlučimo čime će se hraniti. Svatko ima pravo izabrati teme kojima će se baviti njegove misli i oblikovati njegov karakter. Svakom ljudskom biću koje pristupa Pismu, Bog kaže: “Napisah mu velike stvari u Zakonu svojemu.” (Hošea 8,12 — Varaždinska Biblija) “Zazovi me i odazvat ću ti se i objavit ću ti velike i nedokučive tajne o kojima ništa ne znaš.” (Jeremija 33,3) …

Božja riječ i karakter njezinog Autora sadrže tajne koje ograničena bića nikad neće moći potpuno shvatiti. Ali Bog je u Pismima dao dovoljno dokaza o njihovom božanskom podrijetlu. Božje postojanje, Božji karakter i istinitost Božje riječi potvrđeni su mnogim svjedočanstvima koja se obraćaju našemu razumu. Istina, Bog nije uklonio mogućnost sumnje. Vjera mora počivati na jasnom dokazu, a ne na logičnom tumačenju. Oni koji žele, mogu sumnjati, ali oni koji čeznu upoznati istinu, naći će dovoljno osnova za vjerovanje.

To što ne možemo razumjeti tajne Božje Promisli nije nikakav razlog za sumnju u Božju riječ. I u svijetu prirode stalno smo okruženi čudesima koja nadmašuju našu moć shvaćanja. Zašto bismo se onda čudili što u duhovnom svijetu nalazimo tajne koje ne možemo dokučiti? Poteškoću stvara jedino slabost i skučenost ljudskog uma.

Tajne Biblije nikako nisu dokaz protiv nje, već su najjače svjedočanstvo njezinog božanskog nadahnuća. (Odgoj, str. 107, 108,145,146)