Stvoritelj Neba i Zemlje

14. 03. 2023.

“Uistinu, njegova se nevidljiva svojstva, njegova vječna moć i božanstvo, promatrana po njihovim djelima, opažaju od postanka svijeta. Tako nemaju isprike.” (Rimljanima 1,20)

“U Cezareji bio neki čovjek imenom Kornelije, stotnik u takozvanoj Italskoj četi. Bio je pobožni priznavalac pravoga Boga sa svim domom svojim. Židovskom je narodu iskazivao mnoga dobročinstva i molio se Bogu bez prestanka.” (Djela 10,1.2) Iako je Kornelije bio Rimljanin, poznavao je pravog Boga i odbacio idolopoklonstvo. Bio je poslušan Božjoj volji i služio je Bogu cijelim srcem. Nije se još priključio Židovima, ali je znao moralni Zakon i držao ga. Nije se dao obrezati niti je sudjelovao u obredima prinošenja žrtava, pa su ga Židovi i dalje smatrali nečistim. Međutim, podupirao je Židove dragovoljnim prilozima i bio na sve strane poznat po djelima dobročinstva i velikodušnosti. Zbog svojega pravednog života uživao je veliki ugled među Židovima i među poganima.

Kornelije još nije pravilno shvaćao vjeru u Isusa Krista, iako je vjerovao u proročanstva i očekivao Mesiju. Svojom ljubavlju prema Bogu i poslušnošću Njegovoj volji približio se Bogu i pripremio za prihvaćanje Spasitelja kada mu se objavi. Prokletstvo dolazi kao posljedica odbacivanja pokazanog svjetla. Stotnik je potjecao iz ugledne obitelji i zauzimao vrlo povjerljiv i ugledan položaj; ali te okolnosti nisu mogle potisnuti plemenite osobine njegovog karaktera. Istinska dobrota i veličina načinile su od njega čovjeka velike moralne vrijednosti. Njegov utjecaj bio je na korist svima s kojima je dolazio u dodir.

Vjerovao je u jednoga Boga, Stvoritelja Neba i Zemlje. Obožavao Ga je, priznavao Njegovu vlast i tražio od Njega savjete u svim područjima svojeg života. Bio je vjeran u svojim obiteljskim dužnostima kao i u službenim odgovornostima, pa je čak podigao i žrtvenik Bogu u svojem domu. Nije provodio svoje planove niti nosio terete svoje velike odgovornosti bez Božje pomoći; zato se molio puno i iskreno za pomoć. Vjera je obilježavala sve njegove postupke i Bog ga je cijenio zbog neporočnosti njegovih djela i njegove velikodušnosti. (The Spirit of Prophecy, sv. 3, str. 324,325)

Za razmišljanje: Jesam li se spreman približiti onima koje je Isus pripremio da Ga prihvate?

 

Preporučujemo: