Subota u razdoblju Evanđelja

10. 12. 2012.

„Blago čovjeku koji čini tako i sinu čovječjem što se toga pridržava: koji poštuje subotu da je ne oskvrni i koji ruke svoje čuva od svakoga zla djela.“ (Izaija 56,2)

Gledajući unaprijed u razdoblje Evanđelja, prorok Izaija na najdojmljiviji način naglašava obvezatnost svetkovanja subote i blagoslove koji prate njezino svetkovanje. …

Sve dotad obrezanje i strogo poštovanje ceremonijalnog zakona bili su uvjeti pod kojima su neznabošci mogli biti primljeni u izraelsku zajednicu, ali ti uvjeti bit će ukinuti Evanđeljem. „A sinove tuđinske koji pristadoše uz Jahvu da mu služe … koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u Savezu mome, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem Domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se Dom moj zvati Dom molitve za sve narode.“ (Izaija 56,6.7) …

Pošto je osudio sebičnost, nasilje i tlačenje Izraela, i pošto ga je pozvao na djela pravednosti i milosrđa, On kaže: „Zadržiš li nogu da ne pogaziš subotu, i u sveti dan ne obavljaš poslove; nazoveš li subotu milinom i časnim dan Jahvi posvećen; častiš li ga odustajuć’ od puta, bavljenja poslom i pregovaranja – tad ćeš u Jahvi svoju milinu naći, i ja ću te provesti po zemaljskim visovima, dat ću ti da uživaš u baštini oca tvog Jakova, jer Jahvina su usta govorila.“ (Izaija 58,13.14)

Ovo se proročanstvo proteže kroz stoljeća sve do vremena kada je Čovjek bezakonja pokušao promijeniti jednu od zapovijed Božjeg zakona, pogaziti prvotni Gospodnji dan odmora, i na njegovo mjesto uzdići dan koji je sam proglasio. …

Postoje dvije ustanove uspostavljene u Edenu koje nisu izgubile svoje značenje ni nakon pada u grijeh – to su subota i bračna zajednica. Njih je ljudski rod iznio kroz vrata Raja. Svi koji vole i poštuju subotu i čuvaju čistoću bračne zajednice, proglašavaju se prijateljima ljudskog roda i Božjim prijateljima. Oni koji primjerom ili propisom oslabe obvezatnost ovih svetih ustanova, neprijatelji su Boga i ljudskog roda i služe se svojim utjecajem i od danim Boga talentima da unesu zabunu i moralnu pokvarenost. (Signs of the Times, 28. veljače 1884.)