Suci 15

28. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Suci 15”.

1 I dogodi se poslije nekog vremena, u dane žetve pšenice, da Samson pohodi svoju ženu donijevši kozle. I reče: »Ušao bih k svojoj ženi u ložnicu.« Ali mu otac njezin ne dade ući. 2 I reče njen otac: »Ja sam doista mislio da si je posve zamrzio pa sam je dao tvojemu djeveru. Zar njezina mlađa sestra nije ljepša od nje? Uzmi sad nju namjesto one.« 3 A Samson im reče: »Ovaj put ja neću biti krivac Filistejcima kad im učinim zlo.« 4 Tada Samson ode pa uhvati tri stotine lisica; i uzme luči pa okrene rep prema repu te po jednu luč stavi u sredinu između dva repa. 5 I kad ognjem zapali luči, pusti lisice u filistejsko klasje i popali im snopove i klasje, te vinograde i maslinike. 6 Nato Filistejci rekoše: »Tko je to učinio?« I rekoše im: »Samson, Timnjaninov zet, zato što mu ovaj uze ženu i dade je njegovu djeveru.« Tada Filistejci uzađoše te ognjem spališe i nju i oca njezina. 7 I reče im Samson: »Kad ste to učinili, svakako ću vam se osvetiti, i tek nakon toga ću prestati.« 8 I izudara ih snažnim udarcima po nogama i bedrima. Potom siđe i nastani se u rasjelini Etamske stijene. 9 Tada Filistejci uzađoše pa se utaboriše u Judi i raširiše do Lehija. 10 Nato rekoše ljudi iz Jude: »Zašto ste pošli na nas?« A oni rekoše: »Pošli smo da svežemo Samsona, da mu učinimo kako je on nama učinio.« 11 Nato tri tisuće ljudi iz Jude siđe do rasjeline Etamske stijene pa reče Samsonu: »Zar ne znaš da Filistejci vladaju nad nama? Ta što si nam to učinio?« A on im reče: »Kako su oni učinili meni, tako ja učinih njima.« 12 No oni mu rekoše: »Sišli smo da te svežemo, kako bismo te predali u ruke Filistejaca.« Tada Samson njima reče: »Zakunite mi se da nećete vi nasrnuti na me.« 13 A oni mu rekoše govoreći: »Nećemo, nego ćemo te čvrsto svezati i predati te njima u ruke, ali te zacijelo nećemo pogubiti.« I svezaše ga dvama novim užetima pa ga dovedoše sa stijene. 14 Kad on dođe do Lehija, Filistejci kličući izađoše preda nj. Tada se na nj spusti Duh Gospodnji te užad što mu bijaše na rukama postade kao lan koji ognjem gori, a sveze njegove spadoše mu s ruku. 15 I nađe on još sirovu magareću čeljust pa ispruži ruku svoju i uzme je, te pobije njome tisuću ljudi. 16 Tada reče Samson: »Magarećom čeljusti gomilu za gomilom, magarećom čeljusti ljudi pobih tisuću.« 17 I dogodi se, kad presta govoriti, da baci čeljust iz ruke svoje; a ono mjesto nazva Ramat-Lehi. 18 A kako bijaše jako ožednio, zazove Gospoda i reče: »Ti si rukom sluge svojega učinio ovo veliko izbavljenje; zar da sad umrem od žeđi i padnem u ruke neobrezanikâ?« 19 Tada Bog rascijepi udubinu što je kod Lehija te iz nje poteče voda; i on se napi, pa mu se povrati duh te oživje. Zato tom izvoru nadjenu ime En Ha-Kore; on je kod Lehija sve do današnjega dana. 20 I sudio je Izraelu u dane Filistejaca dvadeset godina.

 

Preporučujemo: