Suci 5

18. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Suci 5”.

1 I toga dana Debora i Barak, sin Abinoamov, zapjevaše govoreći: 2 »Kad vođe povedu Izraela, kad se puk dragovoljno podaje, blagoslivljajte Gospoda! 3 Čujte, kraljevi! Poslušajte, vladari! Ja, ja ću Gospodu pjevati, hvalit ću Gospoda, Boga Izraelova. 4 Gospode, kad si silazio sa Seira, kad si koračao iz polja edomskoga, zemlja se tresla i nebesa se izlijevala, i oblaci se vodom izlijevali. 5 Gore se razlijevahu pred Gospodom, i sâm Sinaj, pred Gospodom, Bogom Izraelovim. 6 U dane Šamgara, sina Anatova, u dane Jaele, opustješe putovi; i oni koji su stazama hodili, krenuše zaobilazno. 7 Opustješe sela, opustješe u Izraelu, dok ne ustadoh ja, Debora, dok ne ustadoh kao mati u Izraelu. 8 Izabraše sebi nove bogove, tada im rat dođe na vrata. Vidje li se koji štit ili koplje među četrdeset tisuća u Izraelu? 9 Moje je srce uz predvodnike Izraelove, one među pukom koji se dragovoljno podaju. Blagoslivljajte Gospoda! 10 Koji jašite na bijelim magaricama, koji sjedite u sudačkome ruhu i koji hodite putovima — promislite!11 Daleko od glasova strijelaca, među pojilima, tamo se prisjećajte pravednih djela Gospodnjih, pravednih djela za njegova sela u Izraelu. Tada će puk Gospodnji silaziti k dverima. 12 Probudi se, probudi se, Deboro! Probudi se, probudi se, pjesmu ispjevaj! Ustani, Barače, i vodi sužnje svoje, sine Abinoamov! 13 Tada će preživjeli zavladati nad odličnicima u puku, Gospod će mi dati da zavladam nad moćnicima. 14 Iz Efraima dođoše oni čiji je korijen u Amaleku, slijedeći tebe, Benjamine, s pucima tvojim; iz Makira siđoše vladari, a iz Zebuluna oni što nose štap zapovjednički. 15 I knezovi Jisakarovi bijahu s Deborom; kako Jisakar, tako i Barak bijaše za njim poslan u dolinu. Među dijelovima Rubenovim donosile su se velike odluke u srcu. 16 Zašto sjediš među torovima, zar da slušaš blejanje stada? Među dijelovima Rubenovim odvijalo se veliko promišljanje u srcu. 17 Gilead osta onkraj Jordana. Zašto li se Dan zadržao na brodovlju? Ašer sjede na obali morskoj i osta u svojim dragama. 18 Zebulun je puk što život svoj prezre do smrti, kao i Naftali, na visokim poljanama. 19 Kraljevi dođoše, zametnuše boj; boj tada zametnuše kraljevi kanaanski u Taanaku, na megidskim vodama, ali plijen u srebru ne pokupiše. 20Zvijezde s neba boj zametnuše, sa svog puta prot’ Sisere zavojštiše. 21 Potok Kišon otplavi ih, potok drevni, potok Kišon. Gazi čvrsto, dušo moja! 22 Tad kopita konja topću od naleta, naleta silnika njegova. 23 ‘Proklinjite Meroz’, reče anđeo Gospodnji, ‘žestoko proklinjite stanovnike njegove što nisu Gospodu u pomoć pritekli, u pomoćGospodu protiv junakâ.’ 24 Blagoslovljena među ženama bila Jaela, žena Hebera Kenijca; među ženama u šatoru blagoslovljena bila! 25 On vode zaiska, ona mlijeka dade; u gospodskoj zdjeli donese mu skute. 26 Rukom svojom za klinom segnu, a desnicom svojom za čekićem kovačkim. I udari Siseru, smrska mu glavu, te probode i probije sljepoočnice njegove. 27 Skvrči se među nogama njenim, pade, ispruži se; skvrči se među nogama njenim, pade. Gdje se skvrči, ondje mrtav pade. 28 S prozora gleda Siserina mati i viče kroza rebrenice: ‘Zašto kola njegova kasne u dolasku, zašto zaostaše kotači njegovih kočija? 29 Najmudrije odgovaraju joj dvorkinje, i sama sebi besjedom uzvraća: 30 ‘Da nisu našli plijen pa ga dijele? Po djevojku, dvije, na svakoga, za Siseru plijen raznobojan, plijen raznobojan, vezen; raznobojan, vezen obostrano, za vrat onih koji plijen osvojiše.’ 31 Tako nek izginu svi neprijatelji tvoji, Gospode! A koji njega ljube, neka budu kao sunce kad izlazi u svojoj snazi.« I zemlja počinu na četrdeset godina.