Suci 7

20. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Suci 7”.

1 Tada Jerubaal, to jest Gideon, i sav puk koji bijaše s njim, podrani i utabori se kod Harodova zdenca; a midjanski tabor bijaše mu sa sjevera, kod brda Morea, u dolini. 2 I reče Gospod Gideonu: »Previše je puka što je s tobom da bih im predao Midjance u ruke — da se Izrael ne bi hvastao preda mnom govoreći: ‘Moja me je ruka spasila.’ 3 Zato sad oglasi, ded, puku nauši govoreći: ‘Tko se boji i strahuje neka se vrati i neka ode s gore Gileada. I vrati se dvadeset i dvije tisuće iz puka, a deset tisuća ostane. 4 A Gospod reče Gideonu: »Još je previše puka. Povedi ih na vodu, a ja ću ih ondje za te iskušati. Pa neka bude ovako; za koga ti reknem: ‘Taj nek ide s tobom’, on će s tobom i ići; a za koga god ti reknem: ‘Taj nek s tobom ne ide’, on neće ići.« 5 I povede on puk na vodu. Tada Gospod reče Gideonu: »Tko god jezikom svojim bude laptao vodu, kao što lapće pas, stavi ga nastranu; a svakoga koji klekne na koljena svoja da se napije odvoji na drugu stranu. 6 I broj onih koji su laptali, rukom svojom prinoseći vodu svojim ustima, bio je tri stotine ljudi; a sav ostali puk kleknuo je na koljena svoja da se napije vode. 7 Tada Gospod reče Gideonu: »S tima trima stotinama ljudi koji su laptali ja ću vas izbaviti i predat ću Midjance tebi u ruke; a sav ostali puk neka ide, svatko u svoje mjesto.« 8 Oni dakle uzeše popudbinu puka i trube njihove u svoje ruke. Sve pak ostale Izraelce on posla svakoga u svoj šator, a onih tri stotine ljudi zadrži. A midjanski tabor bijaše ispod njega u dolini. 9 I dogodi se one noći da mu Gospod reče: »Ustani, siđi u tabor, jer ti ga predajem u ruke. 10 Ako se ti pak bojiš sići, ti siđi u tabor s Purom, svojim momkom, 11 pa slušaj što govore; i nakon toga će ti se ukrijepiti ruke te ćeš sići u tabor.« On dakle siđe s Purom, svojim momkom, do kraja postrojbe što bijaše u taboru. 12 A Midjanci i Amalečani i svi sinovi Istoka polijegaše po dolini kao skakavci u mnoštvu; i devama njihovim broja ne bijaše — mnoštvo kao pijeska na obali morskoj. 13 I Gideon dođe, kad gle: neki je čovjek svojemu drugu pripovijedao san. I reče: »Gle, usnuo sam san. I gle, hljeb ječmenoga kruha kotrljao se prema midjanskome taboru; i dođe do jednoga šatora i udari u nj te padne i prevrnu se, a šator se sruši.« 14 A drug mu odgovori i reče: »Nije to drugo nego mač Gideona, sina Joaševa, čovjeka Izraelca. Bog mu je predao u ruke Midjance i sav ovaj tabor.« 15 I dogodi se, kad je Gideon čuo pripovijest sna i tumačenje njegovo, da se pokloni pa se vrati u izraelski tabor i reče: »Ustanite, jer Gospod je tabor midjanski predao vama u ruke!« 16 Tad razdijeli onih tri stotine ljudi u tri satnije i svima u ruke stavi rog te prazan vrč i luč u vrču. 17 I reče im: »Gledajte mene, pa tako i vi činite. I gle, kad ja dođem iskraj tabora, činite tako kako ja budem činio.« 18 Kad zatrubim u rog, ja i svi koji su sa mnom, tada i vi zatrubite u rogove uokolo sveg tabora i recite: ‘Mač za Gospoda i Gideona!’« 19 Tako Gideon i stotinu ljudi koji bijahu s njim dođoše iskraj tabora, o početku srednje noćne straže, istom bijahu postavili stražu; i zatrubiše u rogove pa razbiše vrčeve što im bijahu u ruci. 20 Nato tri satnije zatrubiše u rogove i slomiše vrčeve; i držali su luči u svojoj lijevoj ruci, a rogove u svojoj desnoj ruci, da bi njima trubili. I vikali su: »Mač za Gospoda i Gideona!« 21 I svaki stajaše na svom mjestu uokolo tabora. Tada se sav tabor ustrča i uzviče te stade bježati. 22 I dok su one tri stotine trubile u rogove, Gospod učini te po svemu taboru okrenuše mač jedan na drugoga. I razbježa se vojska do Bet-Šite, prema Cereri, do ruba Abel-Mehole, kod Tabata. 23 A ljudi Izraelci iz Naftalija i iz Ašera i iz svega Manašea sabraše se te pođoše za Midjancima. 24 I Gideon posla glasnike po svemu gorju Efraimovu govoreći: »Siđite pred Midjance i zauzmite prije njih vode do Bet-Bare i Jordana.« I sabraše se svi ljudi iz Efraima i zauzeše vode do Bet-Bare i Jordana. 25 I uhvatiše dvojicu midjanskih knezova, Oreba i Zeeba. I ubiše Oreba na Orebovoj stijeni, a Zeeba ubiše kod Zeebova tijeska dok su progonili Midjance. I doniješe Gideonu preko Jordana glavu Orebovu i Zeebovu.