Sud je završen

7. 12. 2022.

“Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život? Sin Čovječji ima doći u slavi Oca svoga, u pratnji anđela, te će tada platiti svakomu prema djelima njegovim.” (Matej 16,26.27)

Kada Krist završi svoje svećeničko djelo suda u nebeskom Svetištu, vratit će se na Zemlju da nagradi one koji su prihvatili Njegovu milost i dopustili Mu da promijeni njihov život. Naravno, neki će poželjeti drugu nagradu. Ali sama logičnost tijeka događaja zahtijeva predadventni sud opisan u Danielu 7:

prvo dolazi sud, a onda slijedi Isusov dolazak i nagrade.

Taj se sud, naravno, ne održava zato da bi Bog nešto saznao. Točnije, on je javan zato što se drugi trebaju uvjeriti da On postupa ispravno spašavajući jedne, ali ne i druge. Biblija govori o “knjigama” koje bilježe živote ljudi, što ukazuje na otvorenu narav događaja. Na sudu je ključno ono što su učinili.

Ovdje se javlja problem. Naime, Pavao jasno kaže da se ne opravdavamo niti se smatramo pravednima zbog svojih djela (Rimljanima 3,20), već smo potpuno i sasvim spašeni milošću (Efežanima 2,8-10). I to je apsolutno točno. Ali milost ne samo da oprašta i opravdava — ona i preobražava, osposobljava i posvećuje.

Recimo to na drugačiji način: ako ste opravdani milošću, promijenit će se cijeli vaš život. Nećete moći nastaviti s istim starim sebičnim načinom života. Isus unosi promjenu u ljudsko ponašanje i razmišljanje. Spašeni ljudi živjet će prema drugačijim načelima, a ta načela odredit će njihova djela.

Drugim riječima, naša djela pokazuju je li spasenje u našem srcu ili nije. Prema Isusu, i srce i život izloženi su ispitivanju na konačnom sudu. To naučava čak i Pavao kada kaže da će Bog “svakomu dati prema njegovim djelima” (Rimljanima 2,6). I kao što smo vidjeli, Isus je naglašavao “djela” još od početka svoje službe: “Neće svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’ ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca.” (Matej 7,21)

Dakle, sud se temelji na načinu života onih koji tvrde da su kršćani. A nakon što se iznesu dokazi da ih svi vide na predadventnom sudu, tada će Isus “doći u pratnji anđela” i “platiti svakomu prema djelima njegovim”. Kakva slavna nada za Božji narod! To je dan za koji vrijedi živjeti.

 

Preporučujemo: