Sudjelovati u Kristovim patnjama

23. 03. 2013.

“Naprotiv, radujte se što ste dionici u Kristovim patnjama, da se mognete radovati i veseliti i u čas kad se objavi njegova slava!” (1. Petrova 4,13)

Da bismo stekli snagu, moramo vježbati. Da bismo stekli snažnu vjeru, moramo biti izloženi okolnostima u kojima će naša vjera biti okušana. … Jer nam kroz mnoge nevolje valja ući u kraljevstvo Božje! Naš Spasitelj je bio kušan, a ipak je neprestano pobjeđivao u Bogu. Mi imamo prednost da budemo jaki u sili Božjoj u svim okolnostima i da se radujemo Kristovom križu. (3T 67)
U ovom životu moramo se suočavati s teškim nevoljama i prinositi velike žrtve, ali će nam Kristov mir biti nagrada. Međutim, tako je malo samoodricanja, tako malo patnji radi Krista da je Kristov križ skoro potpuno pao u zaborav. Mi moramo stradati s Kristom u Njegovim stradanjima ako želimo pobjedonosno sjediti s Njim na Njegovom prijestolju. (5T 215)
Nebo je vrlo blizu onih koji pate radi pravednosti. Krist izjednačuje svoje interese s interesima svoga vjernog naroda; On pati sa svojim svetima, i tko god dira u jednoga od Njegovih izabranika dira u Njega. Sila koja izbavlja od fizičkih nezgoda i nevolja isto tako spasava od većih zala, omogućujući Božjem sluzi da sačuva poštenje i čestitost u svim okolnostima i da pobjeđuje uz pomoć božanske milosti. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 354,346)
Zato, umjesto da izazivaju žalost, progonstva trebaju donositi radost Kristovim učenicima, jer im je to dokaz da idu stopama svojega Učitelja.
Premda Gospodin nije obećao svojemu narodu život bez kušnjâ, zajamčio mu je nešto puno bolje: “… i nek ti mir traje koliko i život!” “Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti.” (Ponovljeni zakon 33,25; 2. Korinćanima 12,9) Ako ste pozvani da zbog Njega prođete kroz ognjenu peć, Isus će biti s vama kao što je bio s trojicom vjernih u Babilonu. Oni koji ljube svojega Otkupitelja, radovat će se svakoj prigodi da s Njim dijele poniženje i sramotu. Ljubav koju gaje prema svojemu Gospodinu čini slatkima patnje zbog Njega. (Misli s Gore blagoslova, str. 47,48)