Sukobljavanje je dvosmjerna ulica (3)

30. 07. 2022.

“Kad farizeji doznaše da je ušutkao saduceje, okupiše se te ga jedan od njih, učitelj Zakona, upita s nakanom da ga kuša: ‘Učitelju, koja je najveća zapovijed u Zakonu?’ On mu odgovori: ‘Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom!’” (Matej 22,34-37)

Ovo pitanje, kao i ona o davanju poreza caru i uskrsnuću, bilo je glavno pitanje u židovskoj zajednici Isusovog vremena. Proučavatelji Zakona zaključili su da Pismo sadrži 613 zapovijedi, 365 zabrana i 248 pozitivnih naloga. Između tih 613 zapovijedi učitelji su pravili razliku između “teških” i “lakih”. Čini se da Isus aludira na tu razliku kada je rekao “tko god prekrši i jednu od ovih i najmanjih zapovijedi i nauči druge da tako rade, bit će najmanji u kraljevstvu nebeskom” (Matej 5,19).

U tom kontekstu pitanje o najvećoj zapovijedi usredotočuje se na najvažniju. Međutim, pojedini Židovi nisu se slagali čak ni s mišlju da su neke stvari važnije od drugih. Za njih, kao za neke kršćane danas, svaka zapovijed ima podjednaku težinu. Tako i svaki grijeh. Ili ste na Božjoj strani, ili ste protiv Njega. Takvi su vjernici tijekom vremena težili savršenstvu u ponašanju u svojem svakidašnjem životu.

Ali ostali Židovi beskrajno su izražavali svoje neslaganje i raspravljali o tome što je najvažnije u Zakonu. Učitelj Zakona u Mateju 22 pripadao je toj drugoj skupini.

Koju biste vi zapovijed izabrali kad bi osoba neprijateljski raspoložena prema vašoj vjeri postavila to pitanje? Neki stari Židovi možda bi izabrali četvrtu koja nalaže da se subota drži svetom kao znak posebnosti Božjeg zavjetnog naroda. Drugi bi možda izabrali neku drugu zapovijed Dekaloga.

Međutim, Isus je zaobišao Deset zapovijedi zbog jednog od najpoznatijih biblijskih tekstova u hebrejskoj kulturi: “»uj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan! Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!” (Ponovljeni zakon 6,4.5) To su bile riječi poziva koje se prema hebrejskom izvorniku nazivaju Šema. Njima je započinjalo svako židovsko bogoslužje i bile su dijelom jutarnje molitve. Isus je rekao da je bît vjere ljubiti Boga svim svojim bićem.

Iz te ljubavi treba poteći sve ostalo u životu vjernika.

 

Preporučujemo:

Leave a Comment