Suradnik

17. 03. 2023.

“Iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.” (Mihej 5,1)

Povijest velike borbe između dobra i zla, od svog početka na Nebu pa sve do konačnog uništenja pobune i iskorjenjenja grijeha, prikaz je i Božje nepromjenjive ljubavi.

Vladar svemira nije bio sam u svom djelu dobročinstva. On je imao pomoćnika — suradnika koji je cijenio Njegove namjere i mogao dijeliti Njegovu radost u pružanju sreće stvorenim bićima. “U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga — i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga.” (Ivan 1,1.2) Krist, Riječ, jedinorođeni Božji Sin, bio je jedno s vječnim Ocem — jedne naravi, karaktera i namjere, jedino Biće koje je moglo sudjelovati u svim Božjim namjerama i savjetovanjima. “Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.” (Izaija 9,6) “Njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.” (Mihej 5,2) A Božji Sin o sebi kaže: “Jahve me imao kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; oblikovana sam od vječnosti … kad je polagao temelje zemlji, bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme.” (Izreke 8,22-30)

Otac je preko svog Sina sudjelovao u stvaranju svih nebeskih bića. “Jer je u njemu sve stvoreno — sve na nebu i na zemlji … bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti, sve je stvoreno po njemu i za njega.” (Kološanima 1,16) Anđeli su Božji sluge koji odsjajuju svjetlošću koja se širi iz Njegove prisutnosti i brzo šire krila da izvrše Njegovu volju. Ali Sin, Božji Pomazanik, “otisak njegove biti”, “odsjev njegova sjaja”, “koji svemir uzdržava svojom silnom riječi” (Hebrejima 1,3), ima vrhovnu vlast nad svima njima. “Slavan prijestol dignut od davnina, to je naše sveto mjesto” (Jeremija 17,12); “žezlo pravde” žezlo je Njegova kraljevstva (Hebrejima 1,8). “Slava je i veličanstvo pred njim, sila i sjaj u Svetištu Njegovu.” (Psalam 96,6) (Patrijarsi i proroci, str. 15,16)

Za razmišljanje: Kada bih Isusu trebao dati ime ili titulu na osnovi onoga što mi On znači, koje bih Mu ime ili titulu dao?

 

Preporučujemo: