Jutarnji stih

Sva otkrivenja u Pismu potječu od Isusa Krista

“Nijedno proročanstvo sadržano u Pismu nije stvar samovoljnog tumačenja, jer nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudskoga htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga.” (2. Petrova 1,20.21)
Čitava Biblija je otkrivenje jer sva otkrivenja koja su dana ljudima potječu od Krista. Bog nam je govorio preko svojega Sina, kojemu mi pripadamo na osnovi stvaranja i otkupljenja. Krist se javio Ivanu prognanom na otok Patmos da bi mu otkrio istinu za ove posljednje dane i pokazao što će se uskoro dogoditi. Isus Krist je veliki povjerenik božanskog otkrivenja. Zahvaljujući Njemu, imamo spoznaju o tome što možemo očekivati u završnim prizorima povijesti ovoga svijeta. … Ivan, voljeni učenik, odabran je da primi to otkrivenje. On je bio posljednji preživjeli od prvih izabranih učenika. U novozavjetnom razdoblju njemu je ukazana čast kakva je proroku Danielu ukazana u starozavjetnom razdoblju. Poruka koja je bila upućena Ivanu bila je tako važna da je sam Krist došao s Neba kako bi je predao svojem slugi, koji ju je potom trebao poslati crkvama. Tu poruku trebamo proučavati pozorno i uz molitvu, jer živimo u vrijeme kada će ljudi koji ne prihvaćaju nauk Duha Svetoga iznositi lažne teorije. … Nakon što se navršilo vrijeme (1844. godine), Bog je svojim vjernim sljedbenicima povjerio dragocjena načela istine za sadašnje vrijeme. … Oni koji su prošli kroz ta iskustva trebaju se nepokolebljivo držati načela koja su nas učinila adventistima sedmoga dana. … Radnike koji su imali udjela u osnivanju našeg djela na temelju biblijske istine i poznaju putokaze koji su nam ukazali na pravi put, treba visoko cijeniti. O istinama koje su im povjerene oni mogu govoriti iz osobnog iskustva. Ti radnici ne smiju dopustiti da njihovu vjernost zamijeni nevjerovanje i da zastava trećeg anđela bude uzeta iz njihovih ruku. Do kraja trebaju imati čvrsto pouzdanje kakvo su imali u početku (vidi Hebrejima 3,14). Gospodin je najavio da će se događaji iz prošlosti ponoviti kada uđemo u završnu fazu djela. Svijetu treba objaviti sve istine koje je On dao za ove posljednje dane. Svaki stup koji je podigao treba poduprijeti. Ne možemo sada napustiti temelj koji je Bog postavio. Nije trenutak da ulazimo ni u kakvu novu organizaciju jer bi to značilo otpadanje od istine. (Manuscript 129, 1905.)


Komentiraj