Sveti Čuvar

5. 02. 2023.

“Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove.” (Psalam 34,15)

Dok je Petar još bio u Jopi, Bog ga je pozvao da odnese Evanđelje Korneliju u Cezareju.

Kornelije je bio rimski stotnik. Bio je to bogat čovjek plemenita roda, na povjerljivom i časnom položaju. Neznabožac po rođenju, odgoju i naobrazbi, druženjem sa Židovima stekao je spoznaju o Bogu kojemu je služio iskrenim srcem, pokazujući iskrenost svoje vjere djelima milosrđa za siromahe. Bio je nadaleko i naširoko poznat po darežljivosti, a zbog svojeg pravednog života bio je na dobru glasu među Židovima i poganima. Njegov je utjecaj bio blagoslov za sve s kojima je dolazio u dodir. Nadahnuti izvještaj kaže da je bio “pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom. Dijelio je mnoge milostinje narodu i bez prestanka se molio Bogu.” (DF)

Vjerujući da je Bog Stvoritelj Neba i Zemlje, Kornelije Ga je poštovao, priznao Njegovu vlast i tražio Njegov savjet u svim životnim poslovima. U svojoj je kući podignuo žrtvenik jer se bez Božje pomoći nije usuđivao provoditi svoje planove ni obavljati poslove.

Premda je Kornelije vjerovao u proročanstva i očekivao dolazak Mesije, nije poznavao Evanđelje kako je objavljeno u Kristovu životu i smrti. Nije bio pripadnik židovske crkve i rabini su ga smatrali poganinom i nečistim. Ali isti Sveti Čuvar koji je za Abrahama rekao: “Jer znam” (DK), znao je i Kornelija te mu izravno s Neba poslao vijest.

Dok je bio na molitvi, Korneliju se javio anđeo. Kad je stotnik čuo svoje ime, prestrašio se jer je znao da je vjesnik došao od Boga; zato je upitao: “Što je, Gospodine?” Anđeo je odgovorio: “Tvoje molitve i dobročinstva… uziđoše pred Boga kao žrtva podsjetnica. Tako, sad pošalji ljude u Jopu i dozovi Šimuna koji se zove Petar. On je gost nekog Šimuna, kožara, čija je kuća pokraj mora.”

Jasnoća ovih uputa, u kojima je spomenuto čak i zvanje čovjeka kod kojeg je Petar odsjeo, pokazuje da je Nebo upoznato sa životom i poslovanjem ljudi bez obzira na društveni položaj. Bog je upoznat sa životom i radom skromnih radnika jednako kao i sa životom i radom kralja koji sjedi na prijestolju. (Djela apostolska, str. 84)

Za razmišljanje: Tko u mojem susjedstvu traži Boga vjerno čekajući posebnu poruku od Njega, koju On možda želi objaviti preko mene?

 

Preporučujemo: