Sveti Duh — poklon nad poklonima

27. 09. 2014.

““Ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu.”“ (Filipljanima 2,8)

Kristovo poniženje i stradanje u neposrednoj je vezi s Njegovim uzvišenjem. Mogao je postati Spasitelj i Otkupitelj samo nakon što je prvo bio Žrtva. Kako je velika tajna pobožnosti otkrivena u Kristu! Pošto je uzdigao Zakon i učinio ga slavnim, prihvaćajući njegove uvjete u spašavanju svijeta od propasti, Krist je požurio na Nebo da završi svoje djelo i ostvari poslanje šaljući Svetoga Duha učenicima. Tako je svoje vjerne osvjedočio da ih nije zaboravio iako je sada u prisutnosti Boga, u kojemu je zauvijek punina radosti.
Sveti Duh se trebao spustiti na one u ovom svijetu koji su ljubili Krista. Time će biti osposobljeni, kao i proslavljanjem njihove Glave, da prime svaki dar koji je potreban za ispunjavanje njihove zadaće. Životodavac je držao u svojim rukama ne samo ključeve smrti, već i cijelo Nebo prepuno bogatih blagoslova. Predana Mu je sva vlast na Nebu i na Zemlji i, zauzevši svoje mjesto u nebeskim dvorovima, mogao je darovati te blagoslove svima koji Ga primaju.
Krist je rekao svojim učenicima: ““Ipak vam istinu velim: vama je bolje da ja odem, jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama. Odem li, poslat ću ga k vama.”“ (Ivan 16,7) To je bio poklon nad poklonima. Sveti Duh je bio poslan kao najveće, neprocjenjivo blago koje čovjek može primiti. Crkva je krštena silom Svetoga Duha. Učenici su bili opremljeni da idu naprijed i objavljuju Krista, prvo u Jeruzalemu, u kojem je učinjeno sramno djelo nepoštovanja zakonitog Kralja, a zatim u sve krajeve Zemlje. …
Kako su potpuni i besplatni blagoslovi udijeljeni svima koji dolaze Bogu u ime Njegovog Sina! Ako ispune uvjete postavljene u Njegovoj riječi, On će otvoriti nebeske ustave i izliti blagoslov na njih da neće biti dovoljno mjesta da ga prime. … Ako se Božji narod posveti poslušnošću Njegovim propisima, Gospodin će raditi u njegovoj sredini. On će obnoviti ponizne, skrušene duše čineći njihov karakter čistim i svetim. (MS 128, 28. studenoga 1897.)

Leave a Comment