Sveto pismo naša zaštita

30. 01. 2024.

“Uza Zakon! Uza svjedočanstvo! Tko ne rekne tako, zoru neće dočekati.” (Izaija 8,20)

Božji je narod upućen na Sveto pismo kao osiguranje od utjecaja lažnih učitelja i obmanjivačkih sila duhova tame. Sotona koristi svako moguće sredstvo da spriječi ljude u stjecanju biblijskog znanja, jer jasni iskazi Biblije otkrivaju njegove obmane. Svako oživljavanje Božjeg djela potiče kneza zla na još veću aktivnost. Sada ulaže krajnje napore za završnu bitku protiv Krista i Njegovih sljedbenika. Ubrzo će se pred nama otkriti posljednja velika obmana. Antikrist će pred našim očima izvesti svoja čudotvorna djela. Njegova će imitacija biti toliko slična izvorniku da će ih biti nemoguće razlikovati, osim pomoću Svetoga pisma. Svaka tvrdnja i svako čudo mora se ispitati svjedočanstvom Svetog pisma.

Oni koji nastoje vršiti sve Božje zapovijedi, naići će na protivljenje i porugu. Oni mogu opstati samo u Bogu. Da bi mogli izdržati nevolju koja ih čeka, moraju razumjeti Božju volju kako je otkrivena u Njegovoj Riječi. Oni Ga mogu štovati samo ako imaju pravilno razumijevanje Njegova karaktera, vladavine i ciljeva, i postupaju u skladu s njima. Samo će oni koji su svoj um utvrdili istinama Biblije moći opstati tijekom posljednjeg velikog sukoba. Svaka će se duša naći pred ozbiljnim ispitom: Trebam li Boga slušati više nego ljude? Odlučujući trenutak je pred vratima. Stoje li naše noge čvrsto na stijeni Božje nepromjenjive Riječi? Jesmo li spremni odlučno stati u obranu Božjih zapovijedi i vjere u Isusa? …

Božja istina i slava su nerazdvojne; nemoguće nam je s Biblijom nadohvat ruke štovati Boga s pogrešnim uvjerenjima. Mnogi kažu da nije važno što tko vjeruje, samo ako je život ispravan. Ali život se oblikuje vjerom. Ako su nam svjetlost i istina dostupni, a zanemarujemo prednost da ih čujemo i vidimo, mi ih u biti odbacujemo; biramo radije tamu nego svjetlost. …

Bog nam je dao svoju riječ da bismo se upoznali s njezinim učenjem i sami doznali što On od nas zahtijeva. Kad je književnik pristupio Isusu s pitanjem: “Što moram učiniti da baštinim život vječni?”, Spasitelj ga je uputio na Sveto pismo riječima: “Što stoji pisano u Zakonu? Što tamo čitaš?” (Luka 10,25.26) (Veliki sukob, str. 467,470,471)