Svjedok

2. 12. 2023.

“A Jahvu koji joj govoraše nazva: ‘Ti si El Roi — Svevid Bog, jer — reče ona — vidjeh Boga i nakon viđenja — još živim!’” (Postanak 16,13)

Nemoj se obeshrabrivati ako naiđu izazovi. Ne dopusti da se u tebi javi gnjev. Vladaj sobom. Kada se dogode neočekivane stvari, za koje se čini da nisu u skladu s velikom Knjigom savjeta, ne dopusti da se tvoj mir poremeti. Zapamti da je pokraj tebe Svjedok, nebeski Vjesnik koji je tvoj štit i tvoja utvrda. U nju možeš pobjeći i biti siguran. Riječ osvete samo će uništiti tvoj mir i tvoje pouzdanje u Boga. Tko je time oštećen? Ti sam. Tko je ožalošćen i ranjen? Božji Duh Sveti.

U svakoj prigodi budi naoružan i opremljen riječima “pisano je”. Bog je tvoj štit, slijeva i zdesna. Bujica brzopletih riječi može navaljivati, ali ti reci “ne”. Ne, neću zakoračiti na Sotonino tlo. Neću žrtvovati svoj mir i čast koju imam kao Božje dijete. Držat ću se jedinog sigurnog puta u blizini Isusa koji je učinio tako puno za mene. …

Nemoj se iznenaditi ako dođe do nekih promjena. Nemoj se pitati hoće li se ljudi koji su se osjećali sposobnima da se bave savješću svojih bližnjih i upravljaju umovima i talentima koje je Bog dao drugima, vratiti natrag i prestati hodati uz one koji vjeruju u istinu. Istina takvima postavlja prevelike zahtjeve. Kada uvide da trebaju umrijeti sebi i primjenjivati načela samoodricanja, oni su nezadovoljni jer ne mogu zadovoljiti svoju želju za gospodarenjem nad drugima. Pokazat će se njihov pravi karakter. Vjera nekih će potpuno potonuti. “Od nas iziđoše, ali ne biše od nas”, rekao je Ivan, i to će se ponoviti.

Čvrsto se drži istine, dragocjene, posvećujuće istine. Tada si u najboljem društvu, i najviši umovi promatraju tvoje usmjerenje. Ti si gledanje svijetu, anđelima i ljudima. Kad naiđu izazovi, tvoje djelo treba biti prožeto vjerom i mirnom savješću koju “su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere”. (Christian Leadership, str. 64)

Za razmišljanje: Očekuje li Bog od mene da budem svjedok čak i kada sam napadnut ili ismijan?