Tajna molitva i proučavanje Biblije

12. 10. 2011.

“Mnogo može molitva pravednika ako je žarka.” (Jakov 5,16)

Božju crkvu čine velike i male posude. On ne očekuje od manjih posuda da prime sadržaj većih. On traži povrat prema onome što čovjek ima, a ne ono što nema. Učinite najbolje što možete, a Bog će prihvatiti vaše napore. Preuzmite dužnost koja vam najbolje leži i vjerno je vršite, i Gospodar će prihvatiti vaš cjelokupni rad. Nemojte, u želji da učinite nešto veliko, previdjeti manje zadatke koji vas očekuju.

Pazite da ne zanemarujete tajnu molitvu i proučavanje Božje riječi. To je vaše oružje protiv onoga koji nastoji omesti vaš napredak prema Nebu. Prvo zanemarivanje molitve i proučavanja Biblije čini sljedeće zanemarivanje lakšim. Prvi otpor na molbu Svetoga Duha priprema put da sljedeći otpor bude lakši. Tako srce otvrdne i savjest postane neosjetljiva.

S druge strane, svaki otpor grijehu čini sljedeći otpor još lakšim. Svako nijekanje sebe čini samoodricanje lakšim. Svaka postignuta pobjeda priprema put novoj pobjedi. Svaki otpor kušnji, svako samoodricanje, svaka pobjeda nad grijehom, jest sjeme posijano za vječni život. Svako nesebično djelo daje duhovnosti novu snagu. Nitko ne može pokušavati postati sličniji Kristu, a da ne postane plemenitiji i vjerniji istini.

Gospodin će prepoznati svaki napor koji činite kako biste dostigli ideal koji vam je postavio. Kad činite pogreške, kad vas grijeh prevari, nemojte misliti da se ne možete moliti i da niste vrijedni doći pred Gospodina. “Dječice moja, ovo vam pišem da ne počinite grijeha. Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, pravednika.” (1. Ivanova 2,1) On čeka raširenih ruku kako bi primio zabludjele. Pođite k Njemu i priznajte Mu svoje pogreške i propuste. Zatražite da vas osnaži za novi početak. On vas nikada neće razočarati i nikada neće zloupotrijebiti vaše povjerenje.

Kušnje će doći na vas. Na taj način Gospodin poravnava neravnine u vašem karakteru. Nemojte prigovarati. Gunđanjem činite vaše kušnje težima. Proslavite Ga radosnim podnošenjem. Strpljivo trpite pritisak. Imajte Božju ljubav u srcu i kad vam netko učini nažao.

“U smirenu uzdanju snaga je vaša.” (Izaija 30,15) Kristu je poznata jačina vaših kušnji, kao i snaga vaše volje da im se oduprete. Njegova je ruka uvijek pružena u sažaljivoj nježnosti prema svakom djetetu koje pati. Kušanima i obeshrabrenima On kaže: “O, dijete za koje sam patio i umro, ne možeš li mi vjerovati?” “I nek ti mir traje koliko i život!” (Ponovljeni zakon 33,25) (Youth’s Instructor, 26. lipnja 1902.)