izdvojeno-slider

Ted Wilson upućuje poziv adventistima diljem svijeta

Trebamo stajati poput svjetionika duhovnog svjetla i sidra moralnog utjecaja u doba sveopće nesigurnosti.

Dok promatramo društveni krajolik svijeta, on postaje sve nasilniji.

Odnedavna su se — od Južnog Sudana do Sjedinjenih Američkih Država, Bangladeša, Iraka, Turske i dalje – čini se, vjetrovi sukoba pojačali i zagrijali do vrenja. Nevini i bezazleni ljudi strašno su pogođeni. Molio sam za ta mjesta, za tamošnje obitelji i različite okolnosti.

Iako ne želimo dizati uzbunu, i moramo održati nebom nadahnutu ravnotežu, povjerenje i nadu, ipak se čini kao da se svijet svakodnevno sve više raspada. Unatoč znanju da će ovakva vrst poteškoća i nesreća postati sve učestalija na kraju vremena, ipak trebamo stajati poput svjetionika i sidra moralnog utjecaja u doba sveopće nesigurnosti.

Naš duhovni utjecaj može postojati samo ako se u cijelosti oslanjamo na Gospodina, našu Stijenu i Spasenje. Krist nam napominje u Mateju 24, 12-14: „Razmahat će se bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladnjeti. Ali tko ustraje do konca bit će spašen. Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak.“

Dok sebe, svoje obitelji, svoje društvene zajednice te našu crkvu stavljamo u Božje svemoćne ruke, trebamo razumjeti kako nas jedino On može zaštititi i o nama skrbiti dok se približavamo posljednjim danima zemaljske povijesti. Bezakonje, koje čini se, prevladava na mnogim mjestima, može ugasiti ljubav prema drugima, no ako smo utemeljeni na Kristovoj ljubavi, naša ljubav prema drugima može cvjetati dok dijelimo tu nebesku ljubav s drugima, a naša djela koja nebo blagoslivlja bit će veliko svjedočanstvo svima oko nas.

Doista se evanđelje o kraljevstvu propovijeda diljem svijeta, a članovi crkve aktivno sudjeluju u inicijativi Sudjelovanje svih vjernika, pokazujući svijetu, riječju i djelom, Kristovu ljubav. Međutim, važnije je povećati nastojanja da osobno i zajednički, kao Kršćanska adventistička crkva, širimo čudesnu radosnu vijest poruke triju anđela koja usmjerava ljude prema Kristu i Njegovoj moći mijenjanja života, kako bismo postali sve sličniji Njemu.

Krist je naš kompas

Samo u Kristu i Njegovoj pravednosti možemo pronaći istinski smjer vlastita života, života naših obitelji, društvene zajednice, te društva kao cjeline. Moćne i silne proročke poruke o Božjoj objavi za posljednje vrijeme moraju se vidjeti u našem praktičnom svakodnevnom kršćanskom življenju, te u izjavama koje dajemo. Ovo je trenutak i vrijeme da adventisti pokažu svijetu, snagom Svetoga Duha, što znači imati nadu u Gospodinovu moć koja donosi promjene u našem životu i u društvu.

Iz proročkog razumijevanja Danijela i Otkrivenja znamo kako će ovaj svijet dospjeti u kaos i protivljenje Božjoj Svetoj Riječi, no to ne znači da ne možemo biti snažni čuvari Božje milosti i nebeske snage za usmjeravanje pozornosti čovječanstva na Gospodinov skori povratak.

Pozivam adventiste diljem svijeta da svoju pozornost usmjere na Krista, Njegovu Riječ, Njegovu pravednost, Njegovu službu u svetištu, Njegovu spasiteljsku moć u velikoj borbi, Njegovu poruku triju anđela, Njegovu zdravstvenu poruku, Njegovo poslanje svijetu u posljednje vrijeme, Njegov skori drugi dolazak.

Molimo zajedno sa Svetim Duhom za snagu kasne kiše kako bi se Božja poruka za posljednje vrijeme proširila poput šumskog požara preko našeg svjedočenja, objavljivanja Riječi, kristolikih djela nebeske ljubavi spram drugih. Važno je razumjeti vrijeme u kojem živimo, te se usmjeriti na poruku i poslanje povjereno Kršćanskoj adventističkoj crkvi upravo za ovo vrijeme.

Budimo vjerni u objavljivanju Kristove pravednosti koja je srž poruke triju anđela iz Otkrivenja 14, nasuprot zadubljenosti u sebe i sebičnosti zvjerskih sila iz Otkrivenja 13. Ne dopustimo odvajanje od našega poslanja, već se usredotočimo na Krista i Njegovu spasiteljsku moć, osobito tijekom ovog teškog vremena posvuda u svijetu.

Velika borba nam na stranici 488 kaže: „Sotona izmišlja bezbroj načina da zaokupi naš um, kako ne bi mogao biti zaokupljen upravo onim zanimanjem koje bismo trebali najbolje poznavati. Stari obmanjivač mrzi velike istine koje ističu žrtvu pomirnicu i svemoćnog Posrednika. On zna da što se njega tiče sve ovisi o tome da odvrati misli od Isusa i Njegove istine. Oni koji budu dionici u prednostima Spasiteljeva posredovanja ne smiju dopustiti da ih išta odvrati od njihove dužnosti da privedu k savršenstvu svoju svetost u strahu Božjemu. Namjesto da dragocjene sate utroše na uživanje, razmetanje ili na stjecanje dobitka, trebaju se posvetiti ozbiljnom proučavanju Riječi istine uz molitvu. Božji narod treba jasno razumjeti predmet Svetišta i istražnog suda. Svima je osobno potrebno poznavanje uloge i djela našeg Velikog svećenika. U protivnom će im biti nemoguće iskazati prijeko potrebnu vjeru za ovo vrijeme ili zauzeti mjesto što ga je Bog za njih predvidio.“

Jedinstveno mjesto za adventiste

Bog želi da adventisti zauzmu jedinstveno mjesto na ovoj Zemlji na kraju vremena, a sada je vrijeme da se to učini. Kršćanska adventistička crkva je proročki pokret s proročkom porukom s proročkim poslanjem. Vodi ga sam Bog, a ne ljudska bića. Bog ima osobit posao i poruku koje treba objaviti svaki vjernik, a ne samo pastori i crkveni djelatnici. To je inicijativa Sudjelovanja svakog vjernika. Svatko čini nešto za Isusa, objavljujući spasonosnu poruku posljednjih dana riječima i djelima ljubavi, a sve to usmjeravano snagom Svetoga Duha. U Svjedočanstvima za crkvu, svezak 9, na stranici 117 piše: „Božje djelo na ovoj Zemlji ne može biti dovršeno sve dok muškarci i žene uključeni u članstvo crkve ne prionu na posao i ujedine svoja nastojanja s nastojanjima propovjednika i crkvenih službenika.“

Pozornost naroda trebamo usmjeriti na Krista i ono što je učinio i što čini za nas. Nastavljajući se nadahnjivati iz Velike borbe, čitamo u odabranim ulomcima na stranicama 488 do 490: „Svetište na nebu je samo središte Kristovog djela za ljude. Ono se tiče svake duše koja živi na Zemlji. Otvara nam pogled na plan otkupljenja, vodeći nas do samog završetka vremena i otkrivajući slavan kraj sukoba između pravde i grijeha. Od najveće je važnosti da svi temeljito istraže ovaj predmet i budu spremni odgovoriti svakome tko ih upita za njihovu nadu. Kristovo posredovanje za čovjeka, u nebeskom Svetištu, isto je tako bitno za plan spasenja kao što je to bila i Njegova smrt na križu. Svojom smrću Krist je započeo djelo zbog kojeg je nakon svog uskrsnuća uzašao da bi ga dovršio na Nebu. Mi moramo vjerom ući iza zastora, ‘kamo je ušao za nas u svojstvu preteče Isus’ (Hebrejima 6, 20). Tamo se zrcali svjetlost s križa na Golgoti. …Mi sada živimo u vrijeme velikog dana pomirenja. …svi koji bi htjeli da im imena ostanu u knjizi života trebaju sada, u ovih nekoliko preostalih dana svoje probe, postiti pred Bogom, žalosni zbog grijeha i iskreno se kajući. Oni moraju duboko, temeljito ispitati srce.  Moraju se osloboditi neozbiljnog i lakoumnog duha kojemu su se mnogi takozvani kršćani prepustili. Sve koji žele pokoriti zle naklonosti koje njima nastoje zagospodariti, očekuje ozbiljna borba. …Sa završnim djelom pomirenja usko su povezani  svečani prizori. Činjenice u vezi s njima su od presudnog značaja. U gornjem se Svetištu sud približava kraju.“

Potpuno se oslonite na Isusa

Oslonimo se u cijelosti na milost i zasluge Isusa koji nas jedini može spasiti i pomoći nam u širenju Njegove neusporedive ljubavi u svijetu oko nas. U Svjedočanstvima za crkvu, svezak 9, na stranici 11 piše: „Živimo u vrijeme kraja. Brzo se ispunjavaju znakovi vremena koji objavljuju da je Kristov dolazak vrlo blizu. Dani u kojima živimo vrlo su ozbiljni i važni. Božji Duh se postupno, no sigurno povlači sa Zemlje. Pošasti i sudovi već padaju na one koji preziru Božju milost. Strašne su nesreće na kopnu i moru, nemirno stanje društva, strah od rata. Oni najavljuju nadolazeće događaje najvećih razmjera. Posrednici zla ujedinjuju svoje snage i učvršćuju se. Prikupljaju snagu za posljednju veliku krizu. Uskoro će se dogoditi velike promjene u našem svijetu, a posljednji potezi bit će vrlo brzi.“

Adventistička braćo i sestre diljem svijeta, kakvog li vremena za život i oslanjanje na Kristove zasluge, dok nas On upotrebljava za posljednju opomenu svijetu, koja govori o Njegovu planu spasenja i Njegovoj vječnoj ljubavi.

Okupimo se oko poziva našega Gospodina i budimo dijelom inicijative Sudjelovanja svih vjernika šireći Kristovu pravednost, Njegovu ljubav, Njegov poziv na potpuno pokajanje i pokornost Njemu, Njegove duboke poruke triju anđela i poruku Njegova skorog povratka.

S ljubavlju proširimo Božju Riječ i oživotvorimo je u svakodnevnom kristolikom življenju po Njegovoj milosti i moći.

Dođi, Gospodine Isuse!


Komentiraj