Tihi završetak Isusovog djela na Nebu

8. 12. 2022.

“Neka nepravednik i dalje bude nepravedan; neka se nečisti i dalje onečišćuje; neka pravednik i dalje živi pravedno; neka se sveti i dalje posvećuje! Pazi! Dolazim uskoro i sa sobom nosim plaću da svakome platim prema njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak.” (Otkrivenje 22,11-13)

Nasuprot općeprihvaćenom mišljenju, vrijeme neće unedogled teći u budućnost. Doći će trenutak kada će Bog odlučiti okončati nesreću, smrt i bolest koje nazivamo zemaljskom poviješću. Taj završetak Biblija opisuje kao javni događaj. Međutim, prije drugog dolaska doći će do nevidljivog kraja kada nebeski predadventni sud završi i svaka osoba donese odluku za ili protiv Isusa.

Isus osobno opisuje taj redoslijed u Otkrivenju 22,11.12. Zemaljsko vrijeme kušnje će završiti, vječno zapečaćujući sudbinu svih. On se zatim vraća da nagradi svaku osobu u skladu s njezinim životnim odlukama.

Knjiga Velika borba ovako opisuje kraj vremena kušnje: “Kad istražni sud bude završen, sudbina svih bit će odlučena za život ili za smrt. Vrijeme milosti završava kratko vrijeme prije Gospodnjega dolaska na nebeskim oblacima. Gledajući unaprijed ovo vrijeme, Krist u Otkrivenju objavljuje: ‘Neka nepravednik i dalje bude nepravedan; neka se nečisti i dalje onečišćuje; neka pravednik i dalje živi pravedno; neka se sveti i dalje posvećuje! Pazi! Dolazim uskoro.” (str. 388)

U vezi sa svršetkom vremena milosti za ljudski rod zanimljivo je da ne postoji vidljivi znak da je ono završeno. Drugi dolazak i uznesenje svetih, kao što ćemo ubrzo vidjeti, su vidljivi. Međutim, kraj vremena milosti odigrava se dok ljudi obavljaju svoje svakidašnje poslove. “Ljudi će saditi i graditi, jesti i piti, nesvjesni da je gore u Svetištu izrečena posljednja, neopoziva presuda. Prije potopa, nakon što je Noa ušao u korablju, Bog je za njim zatvorio vrata i time bezbožne spriječio da uđu. Ali su još sedam dana ljudi, ne znajući da je njihova sudbina zapečaćena, nastavili svoj bezbrižni i lakoumni život rugajući se upozorenjima o neizbježnom sudu. ‘Tako će biti’, kaže Spasitelj, ‘i za dolaska Sina Čovječjega.’ (Matej 24,39) Tiho, neprimjetno kao lupež u ponoći, doći će sudbonosni čas koji će odlučiti o sudbini svakog čovjeka, neopozivo povlačenje ponude milosti grešnim ljudima.” (Isto, str. 388)

Prema Isusovim riječima, sada je vrijeme da se pomirimo s Bogom. Danas moramo dopustiti Njegovoj milosti da ispuni naše srce i promijeni naš život.

 

Preporučujemo: