Timotej

8. 09. 2012.

„Neka te nitko ne prezire zbog tvoje mladosti! Štoviše, budi uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći!“  (1. Timoteju 4,12)

Božja riječ bila je pravilo koje je vodilo Timoteja. … Njegovi učitelji u domu surađivali su s Bogom u odgoju ovog mladog čovjeka da nosi terete koji će biti položeni na njegova pleća u ranoj mladosti.

Timotej je bio još mlad kada ga je Bog izabrao za učitelja. Međutim, njegova načela bila su tako učvršćena pravilnim odgojem da je bio osposobljen za vjerskog učitelja koji će djelovati pod nadzorom Pavla, velikog apostola neznabožaca. Iako mlad, nosio je velike odgovornosti s kršćanskom krotkošću. Bio je vjeran, čvrst i pošten i Pavao ga je uzeo za svojeg pratioca u radu i na putovanjima kako bi mogao uživati prednosti apostolovog iskustva u propovijedanju Evanđelja i osnivanju crkava.

Pavao je volio Timoteja zato što je Timotej volio Gospodina. Veliki apostol ga je često uzimao nasamo i postavljao mu pitanja iz povijesti zapisane u Pismu. Učio ga je izbjegavati svaki zli put, govorio mu je da će blagoslovi uvijek pratiti one koji su vjerni i pošteni, da će im dati plemenitu muževnost. …

Neposredno uoči svoje smrti, apostol Pavao je izjavio: „A ti ostani u onome što si naučio i čvrstom vjerom prihvatio, jer znaš od kojih si to naučio i jer od djetinjstva poznaješ sveta Pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri u Krista Isusa.“ (2. Timoteju 3,14,15)

Pavao je to mogao slobodno napisati, jer Timotej nije napredovao u duhu samodovoljnosti. On je radio zajedno s Pavlom, tražeći njegov savjet i pouku. Nije se prepuštao svojim pobudama. Pokazivao je promišljenost i smireno razmišljanje, ispitujući na svakom koraku: Je li ovo put Gospodnji?

„Pazi na samog sebe i na nauku! Ustraj u ovim dužnostima, jer radeći ovo spasit ćeš i samog sebe i svoje slušatelje!“ (1. Timoteju 4,16)

Savjet upućen Timoteju treba slušati u svakom domaćinstvu tako da postane odgojna sila u svakoj obitelji i svakoj školi. (Youth’s Instructor, 5. svibnja 1898.)